Phân quyền - Giáo dục, đào tạo : [700]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 700
 • NL11.20.Gquyet van de thuc hanh nghe luat su.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Minh Huệ, Lê Ngọc Cẩm (2020-11-04)

 • Bài viết giới thiệu về những vấn để, kỹ năng cần thiết và phân tích về quy trình 6 bước giải quyết vấn đề trong thực hành nghề luật sư gồm: Xác định vấn đề; phân tích, tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề; đề xuất giải pháp; chọn giải pháp; thực hiện giải pháp và đánh giá kết quả giải quyết vấn đề.

 • TVQH_Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu-ba_TCQLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Kim Huy (2020-10)

 • Bài viết đã nêu ra quy trình đào tạo, nội dung đào tạo của Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu - Ba, sự đa dạng trong các nội dung đào tạo, tập trung nghiên cứu và phổ biến khoa học và từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

 • TVQH_Giải pháp phát triển đô thị đại học ở VIệt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0_TCKTCATBD.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Ninh, Nguyễn Thị Lan Anh (2020-11)

 • Bài viết phân tích bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến các lĩnh vực và xu hướng phát triển giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam với các mô hình "nhà trường đại học truyền thống", mô hình trường đai học là cơ sở dịch vụ/doanh nghiệp, mô hình thị trường tự do, mô hình giáo dục mở và học suốt đời, và mô hình mạng lưới toàn cầu các cơ sở giáo dục. Từ ...

 • TVQH_Giải pháp nhất thời hay chiến lược lâu dài_HSCSTCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Bích Thuận (2021-03-10)

 • Chuyển đổi số trong giáo dục gắn liền với đào tạo trực tuyến, nhưng đào tạo trực tuyến chỉ là một phần nhỏ của chuyên đổi số trong giáo dục. Đại dịch COVID-19 thúc bách các cơ sở giáo dục thực hiện chuyên đổi số, song nếu không có một chiến lược rõ ràng, chuyển đổi số trong giáo dục chỉ là câu chuyện mang tính thời điểm. Bài viết nêu ra động lực, và thách thức cho giáo dục trong thời&#...

 • LA_TrinhNhuQuynh.pdf.jpg
 • Luận án


 • Trịnh Như Quỳnh;  Advisor:Nguyễn Thị Việt Hương (2021)

 • Luận án nghiên cứu, đánh giá khái quát thực trạng quyền giáo dục (QGD) ở Việt Nam hiện nay, làm rõ những kết quả, hạn chế trong điều chỉnh pháp luật về QGD (ghi nhận QGD trong pháp luật và thực hiện QGD trong hoạt động của các thiết chế); đánh giá khái quát về những thành tựu cơ bản, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của thành tựu, hạn chế trong thực hiện QGD ở Việt Nam hiện nay.

 • NL11.20.Lop dao tao luat su chat luong cao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Học viên Lớp Đào tạo nghề luật sư chất lượng cao (2020-11)

 • Bài viết trình bày về quá trình tham gia lớp đào tạo nghề luật sư chất lượng của Học viện Tư pháp từ kỳ thi tuyển sinh đến các buổi học đặc biệt theo mô hình đào tạo của nước ngoài, cùng đội ngũ giảng viên hàng đầu trong các lĩnh vực.

 • NL11.20.Hoc vien tu phap_tinh yeu trong toi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Thanh Hoa (2020-11)

 • Bài viết trình bày về những khó khăn của nghề thi hành án mà chấp hành viên, công chức thi hành án thường xuyên phải đối mặt, đồng thời chỉ ra cách đào tạo, phương pháp giảng dạy và đội ngũ giảng viên của Học viện Tư pháp phù hợp giúp học viên có kỹ năng hành nghề.

 • NL11.20.Cam xuc mua thu.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Cường (2020-11)

 • Bài viết trình bày về phương pháp giảng dạy ở Học viện Tư pháp trong quá trình chuyển từ dạy trực tiếp sang trực tuyến.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 700