Phân quyền - Giáo dục, đào tạo : [810]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 810
 • TVQH_Đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Quân (2020-02-14)

 • Đào tạo nghề là một trong những nhiệm vụ quan trọng tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo nghề cần được phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng để đáp ứng tăng trưởng và phát triển b...

 • TVQH_Giáo dục trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid19.docx.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Tổ chức cứu trợ trẻ em (2021)

 • Bài viết đánh giá những tác động của giáo dục trực tuyến đối với trẻ em và nhận diện một số thách thức đặt ra đối với giáo dục trực tuyến để đưa ra một số đề xuất, kiến nghị giải quyết những thách thức trên.

 • 1. LA Nguyễn Việt Khoa.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Việt Khoa;  Advisor:Nguyễn Nam (2021)

 • Luận án đã đề xuất 3 quan điểm, 5 nguyên tắc, hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng không gian nội thất phòng học mẫu giáo theo hướng Phát triển tư duy sáng tạo (PTTDST). Nhóm giải pháp thứ 1: Các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nội thất phòng học mẫu giáo, bao gồm các giải pháp sau: Giải pháp về cấu trúc không gian, phân chia không gian đa cấp độ cho nội thất phòng học ...

 • LUẬN ÁN TS HOÀNG HẢI YẾN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Hoàng Hải Yến;  Advisor:Vũ Huy Từ, Nguyễn Long Giang (2021)

 • Luận án đã làm rõ mục tiêu, nội dung của ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý tại cơ sở giáo dục đại học này, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường đại học ngoài công lập, đồng thời phân tích rõ những điều kiện cần thiết để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trên các nội dung: quản lý quá trình đào tạo; quản lý đội ngũ cá...

 • KTCATBD.588.5.21.Nghien cuu_nhan to_dong luc hoc tap_Sinh vien.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thu Hiền, Hoàng Thị Phương Lan (2021-05)

 • Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng đào tạo trong giáo dục, việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực nhằm nâng cải tiến, nâng cao kết quả học tập là rất quan trọng. Việc nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên đối với nhà trường và kết quả học tập của người học có ảnh hưởng đến hiệu quả cũng như chất lượng của cơ sở đào tạo. Kết quả tất yếu ...

 • KTCATBD.588.5.21.Mo hinh Blend learning_giang day_khoa ke toan_ĐH kte kythuat cong nghiep.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Ánh Hồng, Phùng Thị Hiền (2021-05)

 • Blended Learing là phương pháp triển khai hoạt động học tập bằng cách kết họp giữa môi trường trực tuyến và trường giao tiếp. Bài viết trình bày khái niệm, các mô hình Blend Learning, đánh giá thực trạng về hiệu quả mang lại khi áp dụng Blended Learning từ các giảng viên và sinh viên Khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng...

 • NCLP.9(409).5.2020.Tu do hoc thuat_GD dai hoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Tiến Đạt (2020-05)

 • Tự do học thuật được quan niệm rộng rãi là một phần của quyền tự do ngôn luận vốn đã được luật nhân quyền quốc tế và các Hiến pháp Việt Nam ghi nhận. Tuy nhiên, vấn đề này còn ít được quan tâm nghiên cứu và chú trọng đảm bảo trong thực tiễn ở Việt Nam. Luật Giáo dục đại học 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018 đã bổ sung điều khoản về tự chủ học thuật của cơ sở giáo dục đại&#x...

 • NCLP.5(405).3.2020.Cach mang cong nghiep lan thu tu_Giang day PL VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Chu Thị Hoa (2020-03)

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư toàn diện, sâu rộng và nhanh chóng trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có công tác giảng dạy pháp luật. Nhiều vấn đề đang đặt ra đối với công tác giảng dạy trong các trường đại học. Sự xuất hiện của nhiều khái niệm mới như phòng học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo. Bối cảnh này đòi hỏi các trường phải có tầm nhìn chiến lược để&#...

 • TLKHCN.Vista.2018.Giao duc dao tao khoi nghiep_the gioi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2018)

 • Tổng luận “Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp hiện nay trên thế giới” giới thiệu khái quát về hoạt động giáo dục và đào tạo khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong trường trung học và đại học ở một số nước và khu vực trên thế giới, cũng như hiện trạng và khuyến nghị chính sách về hoạt động này ở Việt Nam.

 • TLKHCN.Vista.2012.Xay dung truogn dai hoc_KNghiem TG_de xuat_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012)

 • Tổng luận “Xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới - Kinh nghiệm thế giới và các đề xuất cho Việt Nam” nhằm cung cấp cho bạn đọc và các nhà hoạch định chính sách những thông tin tham khảo bổ ích về xếp hạng các trường đại học trên thế giới và kinh nghiệm của các nước trong xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới.

 • TLKHCN.Vista.2011.Mo hinh he thong_nghien cuu_truong Đai hoc_Hieu qua.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-03)

 • Trước tầm quan trọng của các tổ chức giáo dục đại học đối với thành quả nghiên cứu và đổi mới của một nước, các chính phủ cần suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc làm thế nào để thiết kế ra phương cách tốt nhất trong việc điều hành và cung cấp kinh phí cho khu vực này. Việc tài trợ cho nghiên cứu dựa vào hiệu quả là một công cụ chính sách tương đối mới, nó được nhằm vào ...

 • 1-LA Huyền-BV cấp Trường.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thanh Huyền;  Advisor:Nguyễn Thị Như Mai, Đinh Văn Vang (2021)

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lí luận, phân tích một số khái niệm cốt lõi về trí tuệ cảm xúc (TTCX ) và bồi dưỡng TTCX trong hoạt động nghề nghiệp (HĐNN) cho giáo viên mầm non (GVMN), làm rõ những xu hướng nghiên cứu TTCX, các năng lực thành phần của TTCX, cơ sở lí luận về biện pháp bồi dưỡng TTCX trong HĐNN cho GVMN. Luận án đã chỉ ra được hiện trạng về bồi dưỡng TTCX trong HĐN...

 • LA_NguyenThiAnh.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Anh;  Advisor:Phạm Thị Huyền (2021)

 • Nghiên cứu xác định được sáu nhân tố có ảnh hưởng đến ý định cho con đi du học nước ngoài, bao gồm năm nhân tố tác động thuận chiều/tích cực là giá trị nhận thức, mong muốn, thái độ đối với hành vi, chuẩn mực chủ quan, nhận thức về kiểm soát hành vi, một nhân tố tác động ngược chiều/tiêu cực là rủi ro nhận thức; và ba nhân tố có ảnh hưởng tới thái độ đối với hành vi cho&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 810