Phân quyền - Giáo dục, đào tạo : [833]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 833
 • TVQH_Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Kim Dung (2013-12-30)

 • Trong di sản tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh có một nội dung hết sức quan trọng, đó là lý luận và công tác lý luận của Đảng. Quan niệm về lý luận, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dùng ngôn từ “kinh viện”, nhưng lại rất chuẩn xác, lột tả được bản chất của khái niệm này.

 • PLTTOL47.21_Trach nhiem giai trinh giao duc_VNam_nhu cau_giai phap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Tùng (2021-06-30)

 • Từ lâu giáo dục và đào tạo đã được coi là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc. Ưu tiên, đầu tư cho giáo dục - đào tạo là chính sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Cũng bởi tầm quan trọng như vậy mà việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực giáo dục nhận được sự quan tâm ...

 • PLTTOL41.19_Doi moi giao duc dai hoc_thuc tien_giai phap VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hồ Minh Đồng (2019-01-01)

 • Giáo dục đại học ở các nước tiên tiến trên thế giới coi nhiệm vụ bắt nhịp với sự vận động của nền kinh tế - xã hội là sứ mệnh cao cả. Muốn vậy, phải xây dựng được không gian đại học, phải gắn quá trình đào tạo với nghiên cứu khoa học và nâng cao không ngừng hiệu quả của quá trình tự chủ đại học. Tác giả nghiên cứu một số hoạt động trong đổi mới giáo dục đại học ở m...

 • TVQH_Giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin cho thanh niên ở đô thị nước ta hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Huy Phòng (2018-06-29)

 • Với vai trò là “rường cột, chủ nhân tương lai của đất nước”, thanh niên có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở những thành phố, đô thị lớn, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong mọi phong trào, đem sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết cống hiến cho sự phát triển chung của dân tộc. Bài viết trình bày việc giáo dục đạo đức, bồi đắp n...

 • TVQH_Giáo dục đạo đức kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Dương Trung Ý (2019-05-21)

 • Trong mọi giai đoạn cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và toàn Đảng cũng như sự thành bại của cách mạng. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp thiết. Để làm được điều này, trong giai đoạn hiện nay cần&...

 • TVQH_Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp chiến lược_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Phương Đình (2018-06-12)

 • Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ cho nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh những năng lực và kỹ năng vốn phải có của người cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cần phải được rèn luyện, đào tạo và bồi dưỡng những năng lực và kỹ năng mới đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

 • TVQH_Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lương Thanh Hân (2020-08-19)

 • Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đưa dân tộc Việt Nam lên một vị trí mới với những ý nghĩa về chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Cuộc cách mạng ấy đã để lại nhiều giá trị và bài học vô cùng quý giá đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay và trong tương lai, mà thế hệ trẻ là những người gánh vác trọng trách quan trọng.&#x...

 • TVQH_Vận dụng triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đổi mới giáo dục đại học_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hồ Thị Hà, Nguyễn Thúy Duy (2021-06-06)

 • Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của giáo dục: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”(1), suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo, xem đây là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển đất nước. Trong đó, giáo dục đại họ...

 • TVQH_Vận dụng phương pháp giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giảng dạy và học tập_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hải (2017-07-25)

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương châm, chiến lược, mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục - đào tạo con người luôn soi sáng sự nghiệp trồng người ở Việt Nam. Tư tưởng đó là những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục hết sức sinh động, thiết thực và hiệu quả đối với người làm công tác giáo dục nói riêng, ngành giáo dục nói chung hiện nay. Bài viết trình bày quá trình hình thành ...

 • TVQH_Tự chủ trong giáo dục phổ thông ở nước ta hiện nay Hiện trạng và những việc cần làm_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Đỗ Nhật Tiến (2018-05-08)

 • Bài viết trình bày quyền tự chủ đã được đưa vào giáo dục phổ thông nước ta từ hơn mười năm nay cả trên phương diện pháp lý lẫn tổ chức thực hiện; việc thực hiện tự chủ trong giáo dục nước ta mới ở chặng đường đầu tiên và còn nhiều bất cập và kiến nghị trong thời gian tới cần hướng tới chất lượng, cùng những việc cần làm để quyền tự chủ trong giáo dục phổ thông thực sự là một&...

 • TVQH_Tự chủ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam Thách thức và giải pháp_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trương Thanh Quý (2019-02-07)

 • Đổi mới cơ chế quản lý theo hướng trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị giáo dục đại học công lập là phù hợp với chủ trương, đường lối mở cửa hội nhập của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học công lập ở Việt Nam đã được triển khai thí điểm và có những kết quả ban đầu. Tuy nhiên, để phát huy cơ chế này...

 • NTLNgoc-NOIDUNG.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Lan Ngọc;  Advisor:Lê Văn Giáo, Lê Thị Thu Hiền (2021)

 • Hệ thống, phát triển và làm rõ thêm lý luận về năng lực, năng lực tự học, BLearning và phảt triển năng lực theo B-Learning; các hình thức tự học; các hình thức dạy học và mức độ kết hợp theo B-Learning; Đề xuất được quy trình xây dựng khung năng lực tự học của học sinh theo BLearning gồm có: định nghĩa năng lực tự học của học sinh theo B-Learning, năng lực thành tố của năng lực tự học, ...

 • TVQH_Tập đoàn hóa đại học công lập ở một số nước và bài học kinh nghiệm quản trị đại học ở Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Ngọc Hùng (2019-10-21)

 • Bài viết tìm hiểu ba mô hình tập đoàn hóa đại học công lập ở Malai-xi-a, Nhật Bản và Ca-na-đa có thể giúp làm rõ những biểu hiện của xu thế này trong đổi mới quản trị đại học ở Việt Nam và việc “tập đoàn hóa” chưa được thể chế hóa trong văn bản pháp luật về giáo dục, nhưng vẫn có thể tìm thấy các biểu hiện “tập đoàn hóa” trong thực tiễn quản trị đại học công lập đang được đổi...

 • TVQH_Phát triển các trung tâm học tập cộng đồng ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lương Thị Tâm Uyên (2016-10-03)

 • Thách thức đối với mỗi quốc gia là xây dựng một xã hội học tập và bảo đảm cho công dân của mình được trang bị kiến thức, kĩ năng và trình độ tay nghề. Các trung tâm học tập cộng đồng là giải pháp thực hiện mục tiêu này, nhất là ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân trí còn thấp, giáo dục phổ thông gặp nhiều khó khăn. Bài viết trình bày đặc điểm tình hình...

 • TVQH_Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Nghĩa (2017-12-19)

 • Bài viết trình bày kết quả giáo dục Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể về quy mô, chất lượng giáo dục, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trong đó có giáo dục phổ thông.

 • TVQH_Mô hình gắn kết giữa trường Đại học với doanh nghiệp trong đào tạo đại học ở nước ta_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Hữu Dũng (2018-10-10)

 • Mô hình gắn kết giữa trường đại học với doanh nghiệp là sự kết nối quan hệ cung - cầu lao động đang diễn ra trên thị trường lao động để khắc phục một nghịch lý đang tồn tại giữa giáo dục đại học và nhu cầu thực tế tại doanh nghiệp, đó là sinh viên ra trường không tìm được việc làm, trong khi đó các doanh nghiệp lại không tuyển được lao động sau khi được đào tạo đại học, đáp ứ...

 • TVQH_Giáo dục đại học, cao đẳng ở đồng bằng sông Cửu Long Thực trạng và vài khuyến nghị từ góc nhìn thực tiễn_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Hữu Hiệp (2017-12-07)

 • Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1033/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020”, công tác giáo dục - đào tạo bậc đại học, cao đẳng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có những chuyển biến tích cực về qui mô trường lớp, số lượng người học, chất lượng lao độn...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 833