Phân quyền - Giáo dục, đào tạo : [719]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 719
 • TC2.10.20.Thuc trang_dinh huong phat trien giao duc nghe nghiep_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Hùng Mạnh (2020-10)

 • Công tác giáo dục nghề nghiệp đã được Nhà nước quan tâm phát triển và đạt nhiều thành tựu. Tuy nhiên, phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Bài viết phân tích thực trạng giáo dục nghề nghiệp hiện nay và đề xuất một số giải pháp định hướng phát triển trong thời gian tới.

 • TC2.10.20. Nang luc giao duc nghe nghiep_hoi nhap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Mai Văn Bình (2020-10)

 • Trong những năm qua, việc đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nhân lực có kỹ năng nghề đã có nhiều chuyển biến tích cực song năng lực của đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn đáp ứng được đòi hỏi từ thực tiễn. Để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đào&#...

 • TC1.10.20.Thuc tien trien khai co che_chinh sach xa hoi hoa_giao duc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đỗ Phú Hải (2020-10)

 • Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để thúc đẩy triển khai cơ chế, chính sách xã hội hóa trong lĩnh lực giáo dục, góp phần nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Khuyến khích xã hội hóa dịch vụ giáo dục không đồng nghĩa với việc giảm đi trách nhiệm của Nhà nước trong cung ứng dịch vụ công, thay vì trực tiếp cung cấp các dịch vụ công, Nhà nước đ...

 • TC1.10.20.Thu hut von dau tu_GD nghe nghiep.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Tiến Dũng (2020-10)

 • Thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, trong những năm qua, công tác huy động vốn đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực này còn gặp không ít khó khăn, thách thức, do chi phí đầu tư lớn, tỷ suất lợi nhuận t...

 • KTDB30.20.Nhan to anh huong_y dinh khoi nghiep_SV DHoc Qgia HCM.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Tuấn Phương, Hồ Nhựt Quang (2020-10)

 • Nghiên cứu nhầm đánh giá các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Dựa trên khảo sát 472 sinh viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nghiên cứu đã tìm thấy 6 nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên, cụ thể: (1) Sự đam mê; (2) Cảm nhận tính khả thi; (3) Tính cách cá nhân; (4) Môi trường; (5) Kinh ...

 • KTDB28.20.Nguon luc tai chinh_dai hoc tu thuc VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hà Thị Thu Phương, Thái Vân Hà (2020-10)

 • Chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng được Nhà nước cụ thể hóa bằng các chính sách đã huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, tài trợ cho trường đại học tư thục (ĐHTT). Tuy nhiên, việc các trường ĐHTT vận hành chủ yếu dựa trên nguồn học phí của sinh viên, mà không có sự hỗ trợ, ưu đãi từ Nhà nước đã khiến cho mô hình trường ĐHTT gặp không ít khó khăn trong quá trìn...

 • KTDB28.20.Knghiem qte_doanh nghiep KHCN_dai hoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Mai Hoàng Anh (2020-10)

 • Trong thời đại tri thức hiện nay, mối quan hệ giữa doanh nghiệp (DN) khoa học và công nghệ (KH&CN) và giáo dục đại học ngày càng gắn bó. Bởi, hợp tác đại học - DN dưới nhiều hình thức, mức độ được hiểu như sự tương tác, giao dịch giữa cơ sở giáo dục đại học với các DN để mang lại lợi ích cho các bên. Trong mối quan hệ đó, Nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong tạo dựn...

 • LLCT3.20.Su can thiet ap dung hinh thuc dao tao truc tuyen_ly luan chinh tri_truong ĐH.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Thị Thanh Hải (2020-03)

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những chuyển biến có tính cách mạng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực đào tạo. Xu thế đó, các trường đại học cần phải nhận thức sâu sắc và chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi phương thức đào tạo trong thời kỳ công nghệ số. Đào tạo trực tuyến được xem là sự lựa chọn tối ưu trong bối cảnh hiện nay. Bài viết làm...

 • LLCT2.20.Giao duc dao duc_thanh nien VNam_giai phap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Trí (2020-02)

 • Trong hơn 30 năm đổi mới và hội nhập, việc tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục đạo đức thanh niên đến các cấp, các ngành gia đình đã góp phần giáo dục, đào tạo thế hệ thanh niên vừa "hồng", vừa "chuyên", chủ nhân thế sở tương lai đưa nước nhà vững bước tiến cùng các quốc gia dân tộc tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, bên...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 719