Phân quyền - Giáo dục, đào tạo : [659]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 659
 • KTCATBD.8.20.Chinh sach phat trien nguon nhan luc_giang vien dh su pham_vai tro_noi dung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Nhật Tân (2020-08)

 • Chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên bao gồm hệ thống các chính sách có liên quan nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực giảng viên phát triển. Trong chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên bao gồm các chính sách bộ phận: Quy hoạch; thu hút, tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng; quản lý, sử dụng và chính sách đãi ngộ, tôn vinh giảng viên... do vậy việc phân tích, đánh giá khá phức tạp đòi...

 • KTCATBD.8.20.Chat luong giang day giao duc the chat_truong dai hoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Đăng Dũng (2020-08)

 • Giáo dục thể chất, Trường Đại học Tài chính Ọuản trị kinh doanh dục thể chất là một môn học tạo nền tảng cho sự phát triển về thế lực cho sinh viên, trên cơ sở đó giúp nâng cao hiệu quả học tập. Thời gian qua, ngành giáo dục đã tích cực triển khai các hoạt động giáo dục thế chất, thể thao trong trường học nhằm giúp sinh viên hình thành kỹ năng vận động, phát triển thể lực, góp phầ...

 • LH.3.20.GD trong thoi dai CMCN 4.0.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Hồng Hạnh, Đoàn Trung Kiên (2020-03)

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo nên nhiều thay đổi trong toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ với sự xuất hiện nhiều loại tài sản hữu hình và vô hình mới như blockchain, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các sản phẩm công nghệ sinh học nano V.V.. Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội từ sản xuất, thương mại, y tế, văn hoá xã h...

 • TVQH_Một số thông tin về giáo dục và đào tạo_BGDĐT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020-10)

 • Tài liệu cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến giáo dục và đào tạo trong năm 2020. Một số vấn đề cụ thể được đề cập: thực hiện tốt mục tiêu kép đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành kế hoạch năm học 2019 - 2020, thực hiện tốt mục tiêu kép tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo sự nghiêm túc,...

 • TVQH_Bản tin Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực Quý II năm 2020_BGDĐT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020)

 • Bản tin tổng hợp những bài viết cung cấp các vấn đề liên quan đến giáo dục trong quý II năm 2020. Một số vấn đề được đề cập: Hoàn thiện các mô hình giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục 2019, định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục mầm non trong Chiến lược Giáo dục giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2045, quy định về lộ trình thực hiện nâng chuẩn trình độ ...

 • TVQH_Bản tin Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực Quý I năm 2020_BGDĐT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020)

 • Bản tin tập hợp những bài viết cung cấp nhiều góc nhìn khác nhau về các vấn đề giáo dục trong những tháng đầu năm 2020. Một số vấn đề cụ thể được đề cập đến: Giáo dục ứng phó với đại dịch Covid-19, bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT về Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, giải ...

 • KHPLVN.2.20.Nghia vu tai chinh_truong DH cong lap_tu chu tai chinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Thi Thanh Dương, Ngô Gia Hoàng (2020-02)

 • Bài viết phân tích cơ sở hình thành nghĩa vụ tài chính của các trường đại học công lập tài chính, từ đó nhận diện các loại nghĩa vụ tài chính mà các đơn vị này phải nộp cho Nhà nước; từ đó nhận diện các loại nghĩa vụ tài chính của trường đại học công lập được tự chủ tài chính. Bài viết hướng đến định hình cho việc xác lập giới hạn quyền tự chủ trong hoạt động chi tiêu của&#x...

 • TVQH_Tự chủ tài chính - Cơ hội và thách thức đối với các trường đại học công lập Việt Nam_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Dung (2017-03-14)

 • Trong tiến trình đổi mới của Nhà nước thì việc đổi mới cơ chế tự chủ tài chính các trường đại học công lập đang là yêu cầu cần thiết được đặt ra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, góp phần đổi mới cơ chế quản lý tài chính công ở nước ta. Để thực hiện các giải pháp nêu trên, Chính phủ và các trường đại học công lập cần thực hiện các nội dung liên quan. Bài viết phân&#x...

 • TVQH_Một số vấn đề về trường chuyên ở Việt Nam hiện nay.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Hoàng Anh, Lê Hà Vũ, Trần Thị Thúy, Phòng Dịch vụ Nghiên cứu, Thư viện Quốc hội (2020-10)

 • Chuyên đề tập trung nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của trường chuyên, thực trạng trường chuyên hiện nay, và các quan điểm khác nhau về chính sách phát triển của trường chuyên.

 • Chương trình hội thảo VEC 2019.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Xuân Hùng (2019)

 • Bài viết trình bày khái quát về thực trạng việc chuyển giao chương trình đào tạo chất lượng cao cấp độ quốc tế và việc triển khai thí điểm đào tạo các chương trình này ở các trường chất lượng cao thời gian vừa qua, nhấn mạnh đến những kết quả đã đạt được, những khó khăn. Đồng thời qua đó, đề xuất một số giải pháp triển khai, nhân rộng các chương trình chất lượng cao cấp độ quốc tế này&...

 • VEC2019-VXHung-NTTBinh-Xu huong the gioi va chu truong_dinh huong cua Dang_NN ve phat trien giao duc nghe nghiep.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Thị Thanh Bình (2019)

 • Giáo dục nghề nghiệp đã có một quá trình phát triển lâu dài. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, giáo dục nghề nghiệp có những xu hướng phát triển khác nhau, trên cơ sở nối tiếp, kế thừa và đổi mới đáp ứng với những thay đổi của thế giới việc làm. Bài viết nghiên cứu về xu hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp trên thế giới trong những năm gần đây và chủ trương, định ...

 • VEC2019-TVNich-Thuc trang va dinh huong xdung_phat trien doi ngu giao duc nghe nghiep giai doan 2020_2025.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Văn Nịch (2019)

 • Bài viết trình bày thực trạng đội ngũ nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp về số lượng, chất lượng, chế độ, chính sách; xác định quan điểm, mục tiêu phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 • VEC2019-PhamQuocHoan-Dua thuc tien san xuat vao qua trinh dao tao.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Quốc Hoàn (2019)

 • Bài viết đề cập đến thực trạng về giáo dục nghề nghiệp; một số giải pháp đã áp dụng tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; từ đó đưa ra một số đề xuất.

 • Chương trình hội thảo VEC 2019.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Văn Khiêm, Nguyễn Thế Mạnh (2019)

 • Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có vị trí quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất và dịch vụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bảo đảm chất lượng GDNN trong bối cảnh hội nhập quốc tế cần thực hiện nhiều giải pháp từ đổi mới quản trị nhà trường, phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận n...

 • Chương trình hội thảo VEC 2019.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Torben Schuster (2019)

 • Hệ thống đào tạo nghề của Đan Mạch được dựa trên sự quản lý điều hành ba bên giữa nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động, bao gồm khung pháp lý, các tiêu chuẩn trình độ, bằng cấp quốc gia, bảo đảm chất lượng và cấp kinh phí. Các đối tác xã hội đóng một vai trò đã được thể chế hóa trong việc xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo nghề kép, và giám sá...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 659