Phân quyền - Giáo dục, đào tạo : [549]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 549
 • Toàn văn luận án - Đào Thị Ngọc Anh.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đào Thị Ngọc Anh;  Advisor:Trần Thị Tuyết Oanh (2020)

 • Luận án đã xây dựng được cơ sở thực tiễn của dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm có mô phỏng các yếu tố của truyền hình thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng dạy học môn Giáo dục học và thực trạng vận dụng các yếu tố của truyền hình vào trong dạy học môn học này, chỉ ra được những hạn chế và nguyên nhân của thực trạng. Kết quả thực nghiệm đã xác định...

 • LA_VuLeHang.pdf.jpg
 • Luận án


 • Vũ Lệ Hằng;  Advisor:Trần Thị Vân Hoa (-)

 • Luận án đã tổng quan được tình hình nghiên cứu; hệ thống hoá được cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh trong và ngoài nước theo các yếu tố tạo nên chất lượng đào tạo từ góc nhìn bên ngoài cơ sở giáo dục. Luận án cũng làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành chất lượng đào tạo nhìn từ góc độ người học/người s...

 • LUẬN ÁN THỦY.pdf.jpg
 • Luận án


 • Cù Thị Thủy;  Advisor:Nguyễn Thị Yến Phương, Nguyễn Thị Thu Hằng (2020)

 • Luận án hệ thống hóa và làm phong phú hơn cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN) theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục đặc biệt đã xác định được 7 nhóm năng lực nghề nghiệp với 18 năng lực nghề nghiệp đặc trưng của GVMN. Phát hiện và đánh giá đúng thực trạng năng lực nghề nghiệp của GVMN hiện nay và thực trạng phát triển đội ngũ GVMN theo tiếp c...

 • Toàn văn luận án.pdf.jpg
 • Luận án


 • Ngô Thị Diệp Lan;  Advisor:Đặng Khắc Ánh, Trương Quốc Chính (2019)

 • Luận án đã phân tích thực trạng phân cấp quản lý nhà nước về GDPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tuy đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyển biến bước đầu trong công tác quản lý nhà nước về GDPT, nhưng phân cấp quản lý nhà nước về GDPTtrên địa bàn Thành phố vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Các hạn chế này tập trung trong ba lĩnh vực chủ chốt: (i) bộ máy, nhân sự...

 • Toan Van LATS Nguyen Truong Phuong Uyen.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Trương Phương Uyên;  Advisor:Lý Vĩnh Trường, Lê Anh Thơ (2020)

 • Luận án đã xây dựng và ứng dụng khá hợp lý chương trình thực nghiệm phương pháp học tập tự điều chỉnh trong học tập môn GDTC cho sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing: Thời gian thực nghiệm bao gồm 33 tiết (11 tuần). Mỗi nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng gồm 100 sinh viên (75 nữ, 25 nam, tuổi trung bình là 19 tuổi) ở các chuyên ngành đào tạo khác nhau, tương ứng với 3 lớp họ...

 • Toàn văn luận án NTK 02-2020.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Trung Kiên;  Advisor:Lê Hồng Sơn, Đặng Thành Hưng (2020)

 • Căn cứ trên cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học thực hành kỹ thuật theo hướng phát triển kỹ năng làm việc hợp tác, luận án đã đề xuất 5 biện pháp trong dạy học thực hành kỹ thuật, có thể sử dụng linh hoạt, hợp lý trong hoạt động dạy học các môn thực hành kỹ thuật nói chung. Luận án cũng đã xây dựng định hướng dạy học học phần Thực hành điện cơ bản ứng dụng các biện pháp n...

 • Luan an Nguyen Thi Ngoc Thuy.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Ngọc Thúy;  Advisor:Hoàng Hòa Bình, Bùi Mạnh Hùng (2020)

 • Hệ thống hóa một số nguyên tắc thiết kế câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự cho học sinh trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực; đề xuất hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự theo hướng phát triển năng lực; Đề xuất một số cách thức sử dụng hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự trong thực tế dạy học ở trường phổ thông hiện nay.

 • 1. LUẬN ÁN - Trịnh Văn ĐÍch.pdf.jpg
 • Luận án


 • Trịnh Văn Đích;  Advisor:Đặng Văn Nghĩa (2020)

 • Luận án xây dựng được hệ thống lí luận về trò chơi kĩ thuật. Trên cơ sở phân tích các khái niệm công cụ như trò chơi, trò chơi dạy học, kĩ thuật, tập trung xây dựng khái niệm, đặc điểm, chức năng của trò chơi kĩ thuật; quy trình xây dựng và sử dụng trò chơi kĩ thuật trong dạy học. Với những quy trình đã đề xuất, đề tài đã xây dựng được một số trò chơi kĩ thuật và hướng ...

 • PNBLIEM - Tom tat tieng Viet.pdf.jpg
 • Luận án


 • Phạm Ngọc Bảo Liêm;  Advisor:Trần Đức Cường, Nguyễn Văn Đăng (2020)

 • Luận án “Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975” hoàn thành có đóng góp quan trọng trong việc hệ thống hóa nguồn tư liệu về lịch sử giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, giáo dục đại học nói chung ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ việc ngh...

 • LA Lưu Thị Thu Hằng.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lưu Thị Thu Hằng;  Advisor:Hoàng Thị Phương, Hoàng Thị Oanh (-)

 • Qua khảo sát thực trạng, có thể thấy chương trình GDMN đã quan tâm đến vấn đề hình thành và phát triển KNHT cho trẻ. Tuy nhiên, nhiều giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về bản chất của việc giáo dục KNHT, chưa có nhiều biện pháp tích cực thúc đẩy các hoạt động cùng nhau của trẻ nên các hoạt động nhóm diễn ra chưa thật sự hấp dẫn, lôi cuốn các thành viên tham gia cũng như trẻ chưa biế...

 • LUẬN ÁN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Văn Dũng;  Advisor:Hoàng Thị Nhị Hà, Phan Minh Tiến (2019)

 • Luận án khảo sát đánh giá thực trạng ĐNTTCM và QLĐNTTCM ở trường tiểu học khu vực ĐBSCL, chỉ ra được những kết quả và tồn tại, những bất cập. ĐNTTCM các trường tiểu học khu vực ĐBSCL đủ về số lượng; cân đối về cơ cấu; phẩm chất, năng lực ở mức xếp loại khá. QLĐNTTCM đã được các cấp quan tâm thực hiện thường xuyên nhưng kết quả thực hiện ở mức trung bình. Công tác QLĐNTTCM còn tồn tại&#...

 • LUAN AN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Trung Thành;  Advisor:Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Thanh Tùng (2020)

 • Luận án xây dựng dựng được bức tranh thực trạng vấn đề nghiên cứu tại Trường Đại học Xây dựng, thông qua xây dựng bộ Phiếu hỏi ý kiến với các đối tượng liên quan để khảo sát và phân tích, đánh giá thực trạng, dựa trên kết quả nghiên cứu về lý luận và đặc biệt là Khung tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo trên. Đề xuất được 06 giải pháp cấp thiết và khả thi theo kết quả khảo nghiệm ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 549