Phân quyền - Giáo dục, đào tạo : [609]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 609
 • LA_HoangThanhNghi.pdf.jpg
 • Luận án


 • Hoàng Thanh Nghị;  Advisor:Nguyễn Mạnh Thế, Nguyễn Thị Hải Vân (2020)

 • Luận án nghiên cứu chi tiêu cho giáo dục của hộ gia đình và ảnh hưởng của chi tiêu giáo dục đến tỉ lệ đi học theo từng bậc học. Đây là điểm khác của luận án so với các nghiên cứu trước đây. Luận án vận dụng các mô hình nghiên cứu định lượng ít được sử dụng trong các nghiên cứu trước đây như: mô hình số liệu mảng; mô hình số liệu mảng đa bậc, mô hình tobit và mô hình tobi...

 • LATS-Toan van (Tran Quy Long).pdf.jpg
 • Luận án


 • Trần Quý Long;  Advisor:Nguyễn Hữu Minh, Đặng Thị Ánh Tuyết (2020)

 • Kết quả phân tích của luận án khẳng định giả thuyết 4, học vấn và nghề nghiệp của bố mẹ là yếu tố rất quan trọng có ảnh hưởng xuyên suốt với các chỉ báo tiếp cận giáo dục trung học phổ thông (THPT) của trẻ em. Bố mẹ có trình độ học vấn cao hơn và nghề nghiệp có chuyên môn thì trẻ em có được tiếp cận với giáo dục THPT cao hơn.

 • LA VoVanLuyen.pdf.jpg
 • Luận án


 • Võ Văn Luyến;  Advisor:Lã Thị Thu Thủy (2020)

 • Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực học sinh ở trường THCS gồm: Cách tiếp cận nghiên cứu; các khái niệm công cụ; Lí luận về hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực học sinh ở trường THCS. Luận án cũng xác định được nội dung quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực học sinh ở trường THCS theo ...

 • LA_NguyenThiThu.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thu;  Advisor:Nguyễn Đình Hương (2020)

 • Luận án xác định các yếu tố cấu thành năng lực của công chức cấp cơ sở bao gồm: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, đạo đức, khả năng học hỏi và khả năng thích ứng với công việc, (i) Kiến thức gồm: Trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, hiểu và triển khai các quyết định quản lý. (ii) Kỹ năng gồm: Kỹ năng nghề nghiệp, phối hợp, đánh giá dư luận xã hội, làm việc n...

 • Luận án NCS Giang.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Hương Giang;  Advisor:Nguyễn Thị Hạnh, Bùi Minh Đức (2020)

 • Luận án bước đầu tìm hiểu kinh nghiệm dạy học đọc hiểu văn bản có hình ảnh ở một số nước trên thế giới và Việt Nam. Luận án đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu văn bản có hình ảnh cho học sinh lớp 1, 2 qua sử dụng truyện tranh: Xác định yêu cầu cần đạt về năng lực đọc hiểu văn bản có hình ảnh của học sinh lớp 1, 2; Lựa chọn, thiết kế truyện...

 • LUAN AN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Trần Cao Thanh (2020-08)

 • Luận án tập trung phân tích, đánh giá chính xác, khách quan thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo ngành An toàn thông tin ở các trường đại học trong bối cảnh hiện nay. Điều này được thực hiện dựa trên cơ sở chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, bất cập; chỉ ra những nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế, bất cập đó. Luận án đề xuất 5 biện pháp, cụ thể: 1) Tổ chức thực hiện đa dạng hóa&#x...

 • NOI DUNG LUAN AN_DinhThiTram.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đinh Thị Trâm;  Advisor:Trần Xuân Cầu, Vũ Hồng Phong (2020)

 • Luận án xác định được các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng viên và xây dựng mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng viên các trường đại học công lập; Đánh giá thực trạng chất lượng giảng viên các trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội và đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến chất lượng giảng viên các trường đại học công...

 • Luận án Nguyễn văn Cao 17.7.2020.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Văn Cao;  Advisor:Trần Công Phong, Phạm Minh Mục (2020)

 • Luận án phân tích, đánh giá thực trạng các trường trung học phổ thông ngoài công lập (THPT NCL) và thực trạng quản lý trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Hà Nội, qua đó đã phát hiện những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong thực tiễn quản lý các trường THPT NCL. Luận án xây dựng hệ thống các giải pháp quản lý trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Hà...

 • Luận án Hoàng Thị Út.pdf.jpg
 • Luận án


 • Hoàng Thị Út;  Advisor:Đặng Văn Dũng, Đinh Quang Ngọc (2020)

 • Trên cơ sở phân tích, tổng hợp những cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án tiến hành đánh giá thực trạng công tác huấn luyện khai cuộc của nữ vận động viên (VĐV) cờ vua cấp I và kiện tướng, từ đó lựa chọn và ứng dụng nội dung huấn luyện khai cuộc cho nữ VĐV cấp I và kiện tướng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo VĐV cờ vua.

 • NCLP5.20.Tac dong CMCN lan thu tu doi voi giang day PL.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Chu Thị Hoa (2020-03)

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư động toàn diện, sâu rộng và nhanh chóng trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có công tác giảng dạy pháp luật. Nhiều vấn đề đang đặt ra đối với công tác giảng dạy trong các trường đại học. Sự xuất hiện của nhiều khái niệm mới như phòng học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo. Bối cảnh này đòi hỏi các trường phải có tầm nhìn chiến lược ...

 • NCDNA2.20.Qtr hthanh phtrien GD dai hoc Lao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Hòa (2020-02)

 • Hiện nay, trong xu thế phát triển của nền kinh tế tri thức, các quốc gia Đông Nam Á muốn khẳng định thế cạnh tranh của mình đều cố gắng đổi mới, cải cách hệ thống giáo dục quốc dân để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả giáo dục, trong đó, một số nước như Singapore, Thái Lan và gần đây là Việt Nam đã và đang tìm thấy lợi thế cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới khi&#...

 • NCDNA2.20.Cs song ngu cua thu tg Ly Quang Dieu.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Thanh Huyền (2020-02)

 • Sau khi độc lập, Singapore gặp phải rất nhiều khó khăn như thiếu nguồn tài nguyên nguồn cấp nước và khả năng phòng thủ hạn chế,... Thủ tướng Lý Quang Diệu cùng với cộng sự của mình đã hoạch định nhiều chính sách phù hợp để phát triển đất nước, trong đó có chính sách song ngữ. Chính sách song ngữ đã có giá trị và vai trò trong phát triển kinh tế và đa dạng văn hóa của đảo quốc này. ...

 • LLCT3.20.Hthuc đtao truc tuyen cac mon LLCT trong cac tr ĐH.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Thị Thanh Hải (2020-03)

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những chuyên biến có tính cách mạng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực đào tạo. Trong xu thế đó, các trường đại học cần phải nhận thức sâu sắc và chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi phương thức đào tạo trong thời kỳ công nghệ số. Đào tạo trực tuyến được xem là sự lựa chọn tối ưu trong bối cảnh hiện nay. Bài viết là...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 609