Phân quyền - Giáo dục, đào tạo : [1016]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1016
 • item.jpg
 • Bài trích


 • T. PHONG (2020-08-10)

 • Thời gian vừa qua lực lượng chức năng, đã rà soát kiểm tra, thu giữ hàng loạt cơ sở mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ cho mục đích giận lận thi cử. Việc mua bán thiết bị công nghệ phục vụ cho mục đích gian lận trong thi cử đang là vấn đề đặc biệt được dư luận quan tâm, nhất là kỳ thi THPT được xem là kỳ thi quan trọng nhất năm đang diễn ra.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Hiền (2010)

 • Bàn về giáo dục Việt Nam, các học giả trong và ngoài nước có rất nhiều ý kiến tranh luận khác nhau, bài viết này nhằm tranh luận, đưa ra các ý kiến riêng của tác giả về vấn đề khủng hoảng giáo dục đại học ở Việt Nam trong vấn đề lựa chọn ngành nghề cần ưu tiên đào tạo , lựa chọn đối tượng ưu tiên đào tạo, xếp đặt vị trí xã hội ưu tiên cho tiến sĩ

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Anh Nga (2009)

 • Bài viết phân tích và luận giải về một ứng xử khôn ngoan, hiểu biết và hiệu quả, phê phán những thái độ quá khích loại bỏ hoặc tôn sùng văn hóa nước ngoài.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Giang (2022-03)

 • Trong chiến lược phát triển giáo dục, phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia, giáo dục tiểu học luôn là nền tảng cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân, là cấp học đầu tiên, có vị đặc biệt để hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. Chính vì vậy, trong xây dựng kế hoạch, chương trình tổng thể để phát triển giáo dục trong tương lai, yêu cầu cấp thiết hiện nay là cầ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Hậu (2009)

 • Bài viết trình bày về lịch sử hình thành và tương lai phát triển của cộng đồng trí thức người Việt tại Ba Lan, hiện trạng của đội ngũ trí thức Việt Nam, triển vọng phát triển và tiềm năng của đội ngũ trí thức trong việc xây dựng quan hệ Việt Nam- Ba Lan và phát triển kinh tế Việt Nam, các đề xuất để triển khai tiềm năng của trí thức Việt tại Ba Lan.

 • item.jpg
 • Tạp chí


 • Phan Chí Hiếu (2006)

 • Học viện Tư pháp Nga là Học viện Pháp lý của Bộ tư pháp Liên bang Xô - Viết mà sau này được đổi tên là Học viện Pháp lý của Bộ tư pháp Liêng Bang Nga. Học viện tư pháp Nga có trách nhiệm chính như sau: Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho thẩm phán và cán bộ của cơ quan Tòa án có thẩm quyền chung và Tòa án trọng tài. Đào tạo chuyên gia cho hệ thống Tòa án theo chương t...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Hiền (2008)

 • Phân tích các mục đích trước mắt và lâu dài của dịch vụ giáo dục trong WTO đối với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, phương thức hiện diện thương mại đã mang lại những lợi ích trước mắt cũng như tiềm ẩn nguy hại lâu dài cho giáo dục Việt Nam

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Quý Long (2020-08-10)

 • Giáo dục là yếu tố quan trọng để xây dựng vốn con người cho mỗi cá nhân và nguồn lực xã hội cho một quốc gia. Trẻ em cần phải học hết lớp cuối cùng của bậc trung học phổ thông bởi có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển và an sinh của cá nhân. Báo cáo nghiên cứu các yếu tố có ảnh hưởng đến tình trạng ngoài nhà trường của trẻ em độ tuổi trung học tại Việt Na...

 • item.jpg
 • Thông tin chuyên đề


 • Chu Hồng Thanh (2022-05-20)

 • Bài viết đề cập đến mô hình cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và việc tổ chức sắp xếp lại hệ thống các cơ sở giao dục đại học hiện đặt ra như một nhu cầu tất yếu và cấp bách trong quản trị đại học hiện nay

 • item.jpg
 • Thông tin chuyên đề


 • Từ Quang Hiển (2022-05-20)

 • Bài viết đề cập về một số nội dung như: Bối cảnh thành lập các đại học Quốc gia và Vùng; Những tồn tại, hạn chế trong xây dựng các Đại học Quốc gia và Vùng; Những kiến nghị, đề xuất

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1016