Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-04)

 • Tổng luận nghiên cứu mô hình hệ thống tài trợ nghiên cứu công trong các trường đại học dựa vào đánh giá hiệu quả (PRFS) gồm cơ cấu tổ chức của hệ thống tài trợ nghiên cứu công, đánh giá hoạt động, đặc điểm và cấp kinh phí trong PRFS; các chỉ số đo hiệu suất được sử dụng trong PRFS. Đưa ra kết luận, khuyến nghị đối với việc tài trợ nghiên cứu công.

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-03)

 • Trước tầm quan trọng của các tổ chức giáo dục đại học đối với thành quả nghiên cứu và đổi mới của một nước, các chính phủ cần suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc làm thế nào để thiết kế ra phương cách tốt nhất trong việc điều hành và cung cấp kinh phí cho khu vực này. Việc tài trợ cho nghiên cứu dựa vào hiệu quả là một công cụ chính sách tương đối mới, nó được nhằm vào ...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012)

 • Tổng luận “Xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới - Kinh nghiệm thế giới và các đề xuất cho Việt Nam” nhằm cung cấp cho bạn đọc và các nhà hoạch định chính sách những thông tin tham khảo bổ ích về xếp hạng các trường đại học trên thế giới và kinh nghiệm của các nước trong xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới.

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2018)

 • Tổng luận “Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp hiện nay trên thế giới” giới thiệu khái quát về hoạt động giáo dục và đào tạo khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong trường trung học và đại học ở một số nước và khu vực trên thế giới, cũng như hiện trạng và khuyến nghị chính sách về hoạt động này ở Việt Nam.

 • previous
 • 1
 • next