Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Cao Vũ Minh (2018)

  • Kể từ khi được ban hành, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 138/2013/NĐ-CP đã phát huy tác dụng tích cực trong việc đấu tranh, phòng chống các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục vẫn còn bất cập, chứa đựng các nghịch lý. Bài viết phân tích một số bất cập, nghịch lý trong&#x...

  • previous
  • 1
  • next