Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Phạm Đỗ Nhật Tiến (2017-9-12)

 • Tác giả chỉ 14 điểm góp ý cho việc sửa đổi và bổ sung Luật Giáo dục liên quan đến các nội dung chính: Các chính sách, Hệ thống giáo dục quốc dân, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên

 • Báo cáo


 • David K. Evans, Fei Yuan (2019-02)

 • Trong thập kỷ qua, hàng trăm nghiên cứu đánh giá tác động đã rút ra kết luận về kết quả của những chính sách giáo dục ở các nước đang phát triển. Bài viết đề xuất hai cách tiếp cận để chứng minh tính hiệu quả của các biện pháp tác động đến giáo dục. Kết quả cho thấy, ở một số quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, độ chênh lệch trong kỹ năng đọc viết là từ 4,7 đến 6,8 ...

 • Bài trích


 • Trần Thị Thanh Huyền (2020-02)

 • Sau khi độc lập, Singapore gặp phải rất nhiều khó khăn như thiếu nguồn tài nguyên nguồn cấp nước và khả năng phòng thủ hạn chế,... Thủ tướng Lý Quang Diệu cùng với cộng sự của mình đã hoạch định nhiều chính sách phù hợp để phát triển đất nước, trong đó có chính sách song ngữ. Chính sách song ngữ đã có giá trị và vai trò trong phát triển kinh tế và đa dạng văn hóa của đảo quốc này. ...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thu;  Advisor:Nguyễn Đình Hương (2020)

 • Luận án xác định các yếu tố cấu thành năng lực của công chức cấp cơ sở bao gồm: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, đạo đức, khả năng học hỏi và khả năng thích ứng với công việc, (i) Kiến thức gồm: Trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, hiểu và triển khai các quyết định quản lý. (ii) Kỹ năng gồm: Kỹ năng nghề nghiệp, phối hợp, đánh giá dư luận xã hội, làm việc n...

 • -


 • Đỗ Năng Khánh (2019)

 • Bài viết trình bày tổng quan về các kết quả đã đạt được trong công tác kiểm định chất lượng GDNN tại Việt Nam trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ khi kiểm định chất lượng dạy nghề lần đầu tiên được quy định trong Luật Dạy nghề 2006 và Giai đoạn 2 từ khi Luật GDNN có hiệu lực (ngày 1.7.2015) đến nay. Bài viết cũng nêu ra những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm định chất lượng GDNN...