Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Cao Văn Sâm (2019)

 • Để đánh giá về giáo dục nghề nghiệp theo chúng tôi chắc lẽ chúng ta cần soi rọi trên nhiều lăng kính với những góc nhìn khác nhau một cách đầy đủ, toàn diện. Trong bài viết này tập trung trao đổi một số vấn đề liên quan về thể chế, chính sách, pháp luật; tác động của nó tới giáo dục nghề nghiệp trong triển khai thực tiễn; đặc biệt nêu một vài suy nghĩ nên tiếp tục có ...

 • -


 • Đỗ Năng Khánh (2019)

 • Bài viết trình bày tổng quan về các kết quả đã đạt được trong công tác kiểm định chất lượng GDNN tại Việt Nam trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ khi kiểm định chất lượng dạy nghề lần đầu tiên được quy định trong Luật Dạy nghề 2006 và Giai đoạn 2 từ khi Luật GDNN có hiệu lực (ngày 1.7.2015) đến nay. Bài viết cũng nêu ra những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm định chất lượng GDNN...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Minh (2019)

 • Trong những năm gần đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiều hoạt động tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, gắn đào tạo với việc làm. Bài viết trình bày khái quát thực trạng hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; kết quả hoạt động tăng cường gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp&#x...

 • Bài trích


 • Lê Quân (2019)

 • Bài viết trình bày khái quát những khảo sát, thống kê, đánh giá về thực trạng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam từ năm 2016 đến nay bao gồm từ hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kết quả tuyển sinh, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, phát triển chương trình, đào tạo chất lượng cao, đảm bảo và kiểm định chất lượng, xây dựng và đánh giá kỹ năng ng...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Bùi Thế Dũng (2019)

 • Tài liệu đề cập đến việc phân luồng/liên thông hay câu chuyện đầu vào/đầu ra của giáo dục nghề nghiệp (GDNN); thị trường lao động và đáp ứng của GDNN; phần luồng, liên thông giáo dục đại học ở một số nước châu Âu và Úc; một số suy nghĩ, đề xuất về phân luồng, liên thông ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Bùi Văn Hồng (2019)

 • Đội ngũ nhà giáo luôn là yếu tố then chốt, quyết định đến chất lượng đào tạo nói chung và đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nói riêng. Trước những tác động mạnh mẽ của cuộc công nghiệp công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), thì đội ngũ giáo viên càng đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trình độ chuyên môn, khả năng vận dụng công nghệ và đổi mới ...