Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Hoàng Thị Nguyệt Nga (2014)

  • Trong lĩnh vực giáo dục, giáo viên là nhân tố quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường. Đặc biệt là giáo dục mầm non thì vai trò của giáo viên lại càng quan trọng, là người thầy đầu tiên của các em.

  • Luận án


  • Hoàng Văn Mạnh;  Advisor:Bùi Xuân Nhàn; Nguyễn Hóa (2018)

  • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận, nghiên cứu thực trạng, chỉ ra quan điểm, hạn chế và nguyên nhân của những quan điểm, hạn chế của chính sách đối với đào tạo theo NCXH của các trường đại học Việt Nam, luận án đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách của nhà nước đối với đào tạo theo NCXH của các trường đại học Việt Nam.

  • Bài trích


  • Phạm Đức Chính (2018-08)

  • Hiện nay, bên cạnh lộ trình hàng năm giảm dần các tổ chức sự nghiệp công lập thông qua hình thức sáp nhập, chuyển đổi và xã hội hóa các dịch vụ công, vẫn còn tồn tại một hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập đặc biệt. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trao đổi một số khía cạnh về định hướng tự chủ tại các cơ sở đào tạo công lập hệ đại học phục vụ nhiệm vụ chính trị&#x...