Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Thư viện Quốc hội (2014)

 • Văn bản trình bày điểm mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp: Sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp; mục tiêu giáo dục nghề nghiệp; nguyên tắc, nội quy, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quy định chi tiết về nhà giáo trong cơ sở giáo dục; q

 • -


 • Thư viện Quốc hội (2014)

 • Văn bản quy định những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, quy định về chế độ hưu trí, chế độ thai sản, chi phí quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội

 • previous
 • 1
 • next