Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Viện Nghiên cứu giáo dục (2010)

 • Niên giám khoa học 2009-2010 của Viện Nghiên cứu giáo dục là tập hợp những công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của cán bộ nghiên cứu, cộng tác viên của Viện thực hiện.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Viện Nghiên cứu giáo dục (2011)

 • Niên giám khoa học 2010-2011 của Viện Nghiên cứu là tập hợp những công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của cán bộ nghiên cứu thực hiện trong năm.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Viện Nghiên cứu giáo dục (2004-03)

 • Nội dung của hội thảo tập trung vào ba mảng vấn đề: phân tích và đánh giá thực tiễn kiểm tra đánh giá giáo dục và dạy học trong nhà trường phổ thông, giới thiệu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và trao đổi một số quan niệm lý thuyết về đánh giá và giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá giáo dục trong thực tiễn nhà trường phổ thông Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Viện Nghiên cứu giáo dục (2012)

 • Niên giám khoa học 2011-2012 là tập hợp những công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu giáo dục thực hiện trong năm.

 • previous
 • 1
 • next