Phân quyền - Giao thông, vân tải : [180]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 180
 • TVQH_Công ước về Giao thông đường bộ 1968_BGTVT.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • Bộ Giao thông Vận tải (biên dịch) (2020-10)

 • Công Công ước về giao thông đường bộ (Phiên bản hợp nhất) 1968 được tiến hành tại Viên, Cộng hòa Áo ngày 8/11/1968. Công ước gồm 5 chương, 62 điều và các phụ chương. Cụ thể: 1. Chương 1: Các phụ lục 2. Chương 2: Đèn của phương tiện vận tải và thiết bị đèn tín hiệu 3. Chương 3: Những yêu cầu khác 4. Chương 4: Những ngoại lệ 5. Chương 5: Những điều khoản chuyển tiếp

 • TVQH_Một số nội dung liên quan đến thực hiện pháp luật về giao thông đường bộ.pdf.jpg
 • Báo cáo điều tra xã hội học


 • Thư viện Quốc hội, Quỹ Hanns Seidel - Cộng hòa liên bang Đức (2020-11)

 • Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về giao thông đường bộ (GTĐB) thời gian qua thông qua ý kiến nhận xét, đánh giá của đại diện người dân, lái xe chuyên nghiệp, nhân viên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải và cán bộ, công chức đang làm việc trong một số cơ quan nhà nước; Khảo sát ý kiến của các nhóm đối tượng trên về một số nội dung đang còn có ý kiến khác nhau&...

 • VNCLP_Báo cáo tọa đàm Góp ý dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-10)

 • Báo cáo tổng hợp các góp ý của chuyên gia, Đại biểu Quốc hội, nhà khoa học về Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), trong đó, tập trung thảo luận về 03 nội dung chính: Có nên tác Luật Giao thông đường bộ thành hai luật?; Chuyển thẩm quyền cấp Giấy phép lái xe; và góp ý chung cho 02 Dự thảo luật. Đối với nội dung có nên tách thành hai luật và thẩm quyền cấp Giấy phép lái xe: Bá...

 • TVQH_Tổng hợp ý kiến góp ý của người dân vào các dự án luật về giao thông đường bộ(1).pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Lê Hoàng Anh, Lê Hà Vũ, Nguyễn Thị Hải Hà, Mai Yến Nhi, Phòng Dịch vụ Nghiên cứu, Thư viện Quốc hội (2020-10)

 • Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý của người dân theo các vấn đề: (1) các quy tắc chung trong giao thông đường bộ; (2) quy định về hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ; (3) nguyên tắc điều khiển khi tham gia giao thông; (4) quản lý quỹ đất dành cho hành lang an toàn đường bộ; (5) xây dựng và bảo trì các công trình đường bộ; (6) chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải;&...

 • TVQH_Cong uoc ve bien bao va tin hieu duong bo_BGTVT.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • Bộ Giao thông vận tải (biên dịch) (2010)

 • Công ước về biển báo và tín hiệu đường bộ (Phiên bản hợp nhất) 1968 gồm 3 phần, 6 chương, 48 điều kèm theo các phụ lục. Công ước đã đưa ra phân loại và quy định rõ ràng cho từng loại biển báo khác nhau. Công ước cũng đưa ra những tuyên bố và bảo lưu liên quan tới Điều 44 và các điều khoản kỹ thuật của công ước 1968 về biển báo và tín hiệu đường bộ.

 • TVQH_Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về quản lý và quy hoạch giao thông đường bộ_VPQH-Hanss.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Hữu Huy (2020-09)

 • Bài tham luận tập trung trình bày khái quát các vấn đề liên quan đến quy hoạch giao thông vận tải nói chung; trình tự, nội dung và phương pháp quy hoạch giao thông đường bộ nói riêng. Nội dung chính của báo cáo được phân bố trong 06 mục chính như sau: 1.Quan điểm quy hoạch giao thông vận tải; 2. Tiến trình quy hoạch giao thông; 3. Hệ thống phân loại đường theo chức năng; 4. Bốn là, Quản...

 • TVQH_Vận tải đường bộ những vấn đề mới và việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý_VPQH-Hanss.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Văn Thanh (2020-09)

 • Khái quát hóa về lịch sử quá trình hình thành phát triển và sự hoàn thiện hệ thống pháp lý của vận tải đường bộ từ năm 1951 đến nay. Kiến nghị một số nội dung bảo đảm sự đồng bộ hệ thống pháp luật trong nước và Công ước quốc tế; chỉ ra một số nội dung chồng chéo quyền hạn giữa luật Giao thông đường bộ và luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đề xuất sửa đổi ...

 • TVQH_Một số nhận xét đối với dự thảo luật GTDB sửa đổi_VCCI.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Minh Thảo (2020-06)

 • Bài viết tập trung góp ý vào nội dung điều 3, điều 102, điều 106, điều 116, điều 117, điều 118, điều 140, điều 141 và đề nghị bổ sung các quy định riêng về điều kiện kinh doanh cho loại vận tải cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải trong dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

 • ThongTinThuVien So3 (Chuan in 16-10-2020).pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2020-10)

 • Ấn phẩm số 3 về giao thông đường bộ bao gồm 18 bài nghiên cứu, bài giới thiệu được sắp xếp theo 05 chuyên mục: Vấn đề và chính sách, Lập pháp nước ngoài, Thông tin định lượng, Giới thiệu sách, Tài liệu số, với sự tham gia của các chuyên gia và đội ngũ nghiên cứu của Thư viện Quốc hội.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 180