Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Hiệp hội vận tải hàng hóa TP. Hồ Chí Minh (2018-08-30)

  • Tham luận của Hiệp hội vận tải hàng hóa TP. Hồ Chí Minh của Hội thảo Cơ chế Vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018. Từ những nội dung trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP, Hiệp hội vận tải hàng hóa TP. HCM có những ý kiến đóng góp.