Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Tạ Thanh Tình (-)

  • Trong giai đoạn 2015 – 2020, tình hình trật tự, an toàn giao thông ở nước ta có chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương. Trên địa bàn cả nước xuất hiện nhiều mô hình thanh tra giao thông hoạt động có hiệu quả. Vì vậy, việc đánh giá tình hình, kết quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đề xuất cá...

  • Bài trích


  • Việt Dũng (2020-04-26)

  • Theo dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, có nêu về điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới, trong đó đề xuất, xe cơ giới phải có camera quan sát khi lùi xe. Theo đó, xe cơ giới tham gia giao thông phải đảm bảo 12 điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.