Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Văn bản pháp luật


  • Bộ Giao thông vận tải (2017-11-1)

  • Phúc đáp công văn số 1217/TTKQH-TV ngày 26/10/2017, Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin về tổng vốn đầu tư cho ngành đường sắt các năm 2015, 2016 và 6 tháng năm 2017. Số lượng hành khách và khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt các năm 2015, 2016 và 6 tháng năm 2017. Và chi phí bình quân để vận chuyển 1 tấn hàng hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội của các ...