Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Sách


  •  (1967)

  • Bộ Giao thông vận tải tiếp tục xuất bản tập luật lệ III sau khi đã xuất bản tập luật lệ I về giao thông (năm 1964) và tập luật lệ II về vận tải (năm 1965), tập luật lệ III gồm cả hai vấn đề giao thông và vận tải, chia ra làm hai phần gồm những văn bản có tính chất nguyên tắc và lâu dài và những văn bản đề nhất thời phục vụ cho sự chỉ đạo về giao thông và vận tải trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh.

  • previous
  • 1
  • next