Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bản thông tin


 • Thư viện Quốc hội (-)

 • Tổng quan về tình hình thực hiện hợp tác công tư hợp đồng BOT trong xây dựng hạ tầng giao thông của khu vực Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ. Một số vấn đề còn tồn đọng và kinh nghiệm thực hiện.

 • Bài trích


 • Đặng Văn Hải (2018-02)

 • Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nói chung và đầu tư theo hình thức xây đựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) nói riêng ở nước ta trong thời gian qua đã thề hiện được vai trò quan trọng trong việc xã hội hóa các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết&...

 • previous
 • 1
 • next