Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Văn bản pháp luật


  •  (2016-11-22)

  • Tài liệu giới thiệu về công ước Quốc tế về tạo điều kiện thuận lợi giao thông hàng hải quốc tế 1965 nhằm mong muốn tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải thông qua việc đơn giản hoá và giảm tới mức tối thiểu các thủ tục, quy trình và yêu cầu về hồ sơ giấy tờ đối với tàu hoạt động tuyến quốc tế khi đến, lưu lại và rời cảng.