Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Hoàng Thanh Tú (2015)

  • Luận án hệ thống hóa, làm rõ và bổ sung cơ sở lý luận về quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ theo hướng bền vững; - Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước để rút ra bài học cho Việt Nam về công tác quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ theo hướng bền vững; - Căn cứ vào cơ sở lý luận đã xây dựng được, tổng kết các bài học kinh nghiệm của một số nư...

  • Bài trích


  • Lê Hồng Minh, Nguyễn Thị Hồng Minh; Nguyễn Thị Ngọc Huyên (2017)

  • Bài viết trình bày rằng trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng của nguồn vốn đầu tư vào phát triển hạ tầng tại Việt Nam hiện nay, đầu tư theo hình thức đôì tác công - tư (PPP) nhằm thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân là một kênh huy động các nguồn lực có nhiều tiềm năng. Nhận thức được thực tiễn này, Chính phủ hiện đã và đang triển khai một hành lang pháp lý với những chính s...