Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Hoàng Thanh Tú (2015)

 • Luận án hệ thống hóa, làm rõ và bổ sung cơ sở lý luận về quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ theo hướng bền vững; - Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước để rút ra bài học cho Việt Nam về công tác quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ theo hướng bền vững; - Căn cứ vào cơ sở lý luận đã xây dựng được, tổng kết các bài học kinh nghiệm của một số nư...

 • Văn bản pháp luật


 • Bộ Giao thông vận tải (2017-11-1)

 • Phúc đáp công văn số 1217/TTKQH-TV ngày 26/10/2017, Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin về tổng vốn đầu tư cho ngành đường sắt các năm 2015, 2016 và 6 tháng năm 2017. Số lượng hành khách và khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt các năm 2015, 2016 và 6 tháng năm 2017. Và chi phí bình quân để vận chuyển 1 tấn hàng hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội của các ...

 • Báo cáo


 • Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương (2017-9-26)

 • Đánh giá thực trạng hoạt động bảo trì đường bộ từ trước và sau khi thành lập quỹ. Sau 5 năm triển khai hoạt động, quỹ bảo trì đường bộ đã có nhiều kết quả tích cực, đã ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào công tác bảo trì. Tuy vậy bên cạnh đó vẫn vướng một số khó khăn thách thức về nguồn vốn và hoạt động triển khai, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác sau này.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thúy Quỳnh (2020-08)

 • Trong 10 năm đầu sau khi thống nhất đất nước (1975-1986), trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, Việt Nam đã từng bước mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải. Việc hợp tác không chỉ được tiến hành với các nước xã hội chủ nghĩa mà còn đối với một số nước tư bản chủ nghĩa và tổ chức quốc tế. Hợp tác quốc tế chủ yếu được thực hiện đối với ngành hàng không và hàng&#x...

 • Luận án


 • Trịnh Thị Hằng;  Advisor:Nguyễn Thị Bất (2020)

 • Trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu của Baral (2005); Kouser và cộng sự (2011), S. Pindyck và L. Rubinfeld (1995), Từ Quang Phương và Phạm Văn Hùng (2013)... và tham vấn ý kiến của chuyên gia, luận án đã xây dựng thang đo nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở tầm vi mô gồm bốn nhân tố: Tính đồng bộ của chính sách quản...

 • Luận án


 • Lê Thị Quỳnh Nhung;  Advisor:Nguyễn Thị Quỳnh Lan, Tống Thành Trung (2021)

 • Luận án đã phân tích được tác động, bao gồm tác động lan tỏa không gian của vốn đầu tư giao thông tới tăng trưởng kinh tế trên phạm vi cả nước và các khu vực; phân tích được tác động lan tỏa không gian của các loại hình vốn đầu tư giao thông tới tăng trưởng kinh tế trong phạm vi cả nước; phân tích được tác động lan tỏa không gian của mật độ đường cao t...

 • previous
 • 1
 • next