Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bản thông tin


  • Authors: Thư viện Quốc hội

  • Tổng quan về tình hình thực hiện hợp tác công tư hợp đồng BOT trong xây dựng hạ tầng giao thông của khu vực Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ. Một số vấn đề còn tồn đọng và kinh nghiệm thực hiện.

  • previous
  • 1
  • next