Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bản thông tin


 • Thư viện Quốc hội (-)

 • Tổng quan về tình hình thực hiện hợp tác công tư hợp đồng BOT trong xây dựng hạ tầng giao thông của khu vực Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ. Một số vấn đề còn tồn đọng và kinh nghiệm thực hiện.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Huỳnh Thế Du (2010)

 • Bài viết đánh giá lại những dự báo nhu cầu giao thông hiện có, thậm chí thực hiện một dự báo mới là việc làm hết sức cần thiết. Thay vì đầu tư đường sắt cao tốc, nên ưu tiên xây dựng mạng lưới đường bộ cao tốc (ĐBCT) và nâng câp hệ thống đường sắt hiện tại cùng với việc chuẩn bị đủ cơ sở hạ tầng cho vận tải hàng không

 • Báo cáo


 • Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương (2017-9-26)

 • Đánh giá thực trạng hoạt động bảo trì đường bộ từ trước và sau khi thành lập quỹ. Sau 5 năm triển khai hoạt động, quỹ bảo trì đường bộ đã có nhiều kết quả tích cực, đã ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào công tác bảo trì. Tuy vậy bên cạnh đó vẫn vướng một số khó khăn thách thức về nguồn vốn và hoạt động triển khai, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác sau này.

 • Bài trích


 • Phạm Thị Kim Thành (2020-06)

 • Nghiên cứu đã hệ thống lại những công trình nghiên cứu về hình thức hợp tác công -tư (PPP) và quản lý nhà nước về hợp tác công - tư đối với các công trình giao thông của một số tác giả trong và ngoài nước. Nghiên cứu đã tiếp cận các công trình nghiên cứu liên quan đến PPP bằng cách tiếp cận từ sự cần thiết của PPP, các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của sự án PPP, các rủi&#x...

 • previous
 • 1
 • next