Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tạp chí


  • Lưu Ngọc Tố Tâm (2017)

  • Bài viết nêu rõ sự cần thiết khách quan của việc phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật; Trình bày một số nhược điểm của các quy định pháp luật về phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; Đưa ra một số kiến nghị về phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển.

  • previous
  • 1
  • next