Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Đặng Văn Hải (2018-02)

 • Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nói chung và đầu tư theo hình thức xây đựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) nói riêng ở nước ta trong thời gian qua đã thề hiện được vai trò quan trọng trong việc xã hội hóa các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết&...

 • Bài trích


 • Lê Hồng Minh, Nguyễn Thị Hồng Minh; Nguyễn Thị Ngọc Huyên (2017)

 • Bài viết trình bày rằng trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng của nguồn vốn đầu tư vào phát triển hạ tầng tại Việt Nam hiện nay, đầu tư theo hình thức đôì tác công - tư (PPP) nhằm thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân là một kênh huy động các nguồn lực có nhiều tiềm năng. Nhận thức được thực tiễn này, Chính phủ hiện đã và đang triển khai một hành lang pháp lý với những chính s...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Kim Thành (2020-06)

 • Nghiên cứu đã hệ thống lại những công trình nghiên cứu về hình thức hợp tác công -tư (PPP) và quản lý nhà nước về hợp tác công - tư đối với các công trình giao thông của một số tác giả trong và ngoài nước. Nghiên cứu đã tiếp cận các công trình nghiên cứu liên quan đến PPP bằng cách tiếp cận từ sự cần thiết của PPP, các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của sự án PPP, các rủi&#x...

 • previous
 • 1
 • next