Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thành Thống (2020-05)

  • Việc thu thập các chứng cứ ban đầu được đầy đủ, khách quan và toàn diện, góp phần xử lý, giải quyết đúng đắn các vụ việc, vụ án liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ. Trong bài viết này, tác giả nghiên cứu và đề cập đến một số kỹ năng, kinh nghiệm của Kiểm sát viên trong hoạt động kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đưòng bộ.