Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hiệp hội vận tải hàng hóa TP. Hồ Chí Minh (2018-08-30)

 • Tham luận của Hiệp hội vận tải hàng hóa TP. Hồ Chí Minh của Hội thảo Cơ chế Vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018. Từ những nội dung trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP, Hiệp hội vận tải hàng hóa TP. HCM có những ý kiến đóng góp.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Xuân Thủy (2018-08-30)

 • Tham luận của TS. Nguyễn Xuân Thủy - Nguyên phụ trách công tác khách vận Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải của Hội thảo Cơ chế Vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bến xe ngày 30/08/2018. Bài viết trình bày về vấn đề đẩy bến xe ra ngoại thành.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Văn Thanh (2020-09)

 • Khái quát hóa về lịch sử quá trình hình thành phát triển và sự hoàn thiện hệ thống pháp lý của vận tải đường bộ từ năm 1951 đến nay. Kiến nghị một số nội dung bảo đảm sự đồng bộ hệ thống pháp luật trong nước và Công ước quốc tế; chỉ ra một số nội dung chồng chéo quyền hạn giữa luật Giao thông đường bộ và luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đề xuất sửa đổi ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Cao Ý (2020-8)

 • Bài báo tập trung vào đánh giá thực trạng việc phát triển vận tải container trên tuyến thủy nội địa Hải Phòng — Ninh Bình. Để đánh giá, bài báo đi vào phân tích thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trên các sông nghiên cứu, chỉ ra những điểm nghẽn hiện nay trên tuyến thủy nội địa đang cản trớ việc phát vận tải container. Ngoài ra, bài báo cũng đánh giá thực trạng kết nối cảng t...

 • previous
 • 1
 • next