Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Hoàng Anh Tuấn;  Advisor:Lê Anh Dũng; Trần Văn Khôi (2019)

 • Luận án hoàn thiện và làm rõ cơ sở lý luận, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, vận dụng kinh nghiệm quản lý của các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam về quản lý DAĐT theo hình thức PPP trong PTĐT (nhất là lĩnh vực HTKT đô thị) của các chủ thể chủ yếu gắn với các nội dung trụ cột, các yếu tố tác động chủ yếu đến hiệu quả dự án trong toàn b...

 • Luận án


 • Hoàng Thị Phương Lan;  Advisor:Đinh Ngọc Viện, Nguyễn Hồng Vân (2019)

 • Luận án đã đánh giá thực trạng năng lực tài chính của doanh nghiệp cảng biển Việt Nam từ năm 2008 – 2018 thông qua các nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực tài chính, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đồng thời, qua kết quả phân tích của mô hình nâng cao năng lực tài chính, luận án đã tìm ra một cấu trúc vô...

 • Luận án


 • Vũ Thị Như Quỳnh;  Advisor:Bạch Đức Hiển, Đinh Văn Hải (2020)

 • Luận án đã nghiên cứu về kinh nghiệm tái cấu trúc tài chính từ các Cheabol Hàn Quốc và sự thất bại của Daewoo cũng như kinh nghiệm tái cấu trúc tài chính từ các DNNN ở Trung Quốc và sự thành công của công ty đóng tàu Phương Đông để từ đó rút ra bài học về tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp Việt Nam. Luận án đã trình bày tổng quan các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết ở Việt...

 • Luận án


 • Hà Minh Hiếu;  Advisor:Đoàn Thị Hồng Vân (2020)

 • Kết quả nghiên cứu giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý khai thác cảng, các nhà đầu tư khai thác cảng container có cái nhìn toàn diện và đầy đủ hơn về đặc tính cảng tác động đến hiệu quả khai thác cảng container. Từ đó giúp các doanh nghiệp kinh doanh cảng container nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu vững chắc trong tiến trình hội nhập nền kinh&...

 • Luận án


 • Nguyễn Hùng Cường;  Advisor:Hồ Ngọc Khoa, Bùi Danh Đại (2020)

 • Luận án đã xác định được quy luật và định lượng được quá trình mất nước và biến dạng mềm trong giai đoạn đầu đóng rắn của bê tông tự lèn dưới sự ảnh hưởng của yếu tố công nghệ và khí hậu qua thực nghiệm trong điều kiện tự nhiên. Luận án đã đề xuất được quy trình, yêu cầu kỹ thuật đảm bảo tính công tác hỗn hợp BTTL trước khi đổ bê tông dựa trên thí nghiệm thực nghiệm và ứng&#x...