Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Vân Đông (2008)

 • Bài viết trình bày vấn đề luật pháp trong xây dựng tuyến đường sắt Âu - Á thứ ba; những nguyên tắc và nội dung chính cần tính đến trong xây dựng cơ chế luật pháp cho tuyến đường sắt Âu - Á. Việc xây dựng tuyến đường sắt này có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng hệ thống vận tải lưu thông hàng hoá trên bộ giữa các nước đang phát triển.

 • Bài trích


 • Lê Hồng Minh, Nguyễn Thị Hồng Minh; Nguyễn Thị Ngọc Huyên (2017)

 • Bài viết trình bày rằng trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng của nguồn vốn đầu tư vào phát triển hạ tầng tại Việt Nam hiện nay, đầu tư theo hình thức đôì tác công - tư (PPP) nhằm thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân là một kênh huy động các nguồn lực có nhiều tiềm năng. Nhận thức được thực tiễn này, Chính phủ hiện đã và đang triển khai một hành lang pháp lý với những chính s...

 • previous
 • 1
 • next