Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Văn bản pháp luật


  • - (2016-11-22)

  • Tài liệu giới thiệu về công ước Quốc tế về tạo điều kiện thuận lợi giao thông hàng hải quốc tế 1965 nhằm mong muốn tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải thông qua việc đơn giản hoá và giảm tới mức tối thiểu các thủ tục, quy trình và yêu cầu về hồ sơ giấy tờ đối với tàu hoạt động tuyến quốc tế khi đến, lưu lại và rời cảng.

  • Văn bản pháp luật


  • - (1990-3-29)

  • Giới thiệu nội dung nghị định thư sửa đổi công ước Athens vận chuyển hành khách hành lý bằng đường biển 1990. Mục đích của Nghị định thư: “Công ước” nghĩa là Công ước Athens về Vận chuyển Hành khách và Hành lý bằng đường biển 1974. Đối với các Quốc gia thành viên của Nghị đinh thư 1976 sửa đổi Công ước này, thì việc dẫn chiếu Công ước sẽ là Công ước được sửa đổi bởi Nghị định thư ...

  • Luận án


  • Lưu Việt Hùng;  Advisor:Nguyễn Viết Thành; Đinh Xuân Mạnh (2019)

  • Vùng biển Việt Nam nói riêng và ở Biển Đông nói chung đang ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người và tàu thuyền hoạt động tại đây do mật độ giao thông đang tăng cao, ngư dân hoạt động ngày càng nhiều và xa bờ dài ngày. Va chạm giữa tầu cá và tàu chở hàng, trong đó tàu cá thường gặp nạn như tràn nước vào khoang máy làm hỏng động cơ, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu. Ngà...