Phân quyền - Hành chính : [1060]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1060
 • item.jpg
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu Lập pháp (2023-10)

 • Chuyên đề đưa ra các ý kiến góp ý về một số vấn đề chung trong Dự thảo Luật Lưu trữ (Sửa đổi): (1) Về quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật Lưu trữ (Sửa đổi); (2) Về tính thống nhất với hệ thống pháp luật; (3) Về bố cục; (4) Về kỹ thuật lập pháp. Từ đó nêu lên những nội dung góp ý cụ thể về các quy định trong Dự thảo Luật để cơ quan soạn thảo nghiên cứu và hoàn thiện

 • item.jpg
 • Luận văn


 • Hoàng Văn Thụ;  Advisor:Lê Văn In (2008)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu quản lý nhà nước đối với công tác lưu trữ thuộc hệ thống chính quyền, chưa có điều kiện nghiên cứu về công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan Đảng. Từ đó, góp thêm ý kiến để các cấp có thẩm quyền, các nhà quản lý có thế tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các chính sách, biện pháp quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nhiều tác giả (2023-10)

 • Ấn phẩm bao gồm 17 bài nghiên cứu được sắp xếp theo 05 chuyên mục: (1) Vấn đề và chính sách, (2) Kinh nghiệm nước ngoài, (3) Thông tin định lượng, (4) Giới thiệu sách, (5) Tài liệu số về lưu trữ.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Mai Bộ (2023-10)

 • Bài viết trình bày về một số vấn đề quan tâm Luật Lưu trữ đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác lưu trữ trong điều kiện mới, khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các tài liệu, tư liệu lưu trữ phù hợp với chủ trương phát triển Chính phủ số, xã hội số.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nhiều tác giả (2023-10)

 • Ấn phẩm bao gồm 17 bài nghiên cứu được sắp xếp theo 05 chuyên mục: (1) Vấn đề và chính sách, (2) Kinh nghiệm nước ngoài, (3) Thông tin định lượng, (4) Giới thiệu sách, (5) Tài liệu số về lưu trữ.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Dương Văn Khảm, Nguyễn Kim Dung (2023-04)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trực tuyến; quá trình chuyển đổi số trong ngành lưu trữ, qua đó đề xuất giải pháp chuyển đổi số trong công tác lưu trữ.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hoàng Thị Ngân (2023-09-15)

 • Bài viết góp ý về thẩm quyền của chính quyền Thành phố; Về chế độ công vụ và về quy định giám sát, kiểm tra, thanh tra và trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý, bảo vệ Thủ đô của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đặng Đình Luyến (2023-09-15)

 • Tác giả góp ý kiến về tổ chức chính quyền, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Phát triển y tế Thủ đô và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; Chính sách xã hội, an sinh xã hội của Thủ đô; Các biện pháp bảo vệ Thủ đô, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được quy định tại Chương I và VII của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Thị Đào (2021-05-02)

 • Theo Luật Khiếu nại năm 2011, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính; cán bộ, công chức có quyền đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại tính hợp pháp của quyết định kỷ luật khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Việc&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Hồng Lam (2020-12-05)

 • Có thể nói rằng cải cách hành chính, trong đó khâu đột phá then chốt là cải cách thủ tục hành chính là hướng đi chính xác và cách làm đúng đã mang lại các hiệu ứng tích cực cho người dân, doanh nghiệp. Cho đến thời điểm hiện tại, công tác cải cách thủ tục hành chính đã qua hai thời kỳ được ví như 02 làn sóng liên tục vỗ bờ cải cách hành chính

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Thanh Thanh (2020-11-23)

 • Hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật của Nhà nước” là hành vi vi phạm pháp luật. Để có thể xác định chính xác mức hình phạt đối với hành vi này thì cần căn cứ cụ thể vào kết quả điều tra của Cơ quan điều tra. Từ đó xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi,… Trong trường hợp, hành vi có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” hoặc ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1060