Phân quyền - Hành chính : [664]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 664
 • QLNN.3.20.B12. Tang cuong quan ly NN han che mat can bang gioi tinh tai VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tạ Thị Hương (2020-03)

 • Trong các yếu tố cấu thành dân số thì cơ cấu giới tính khi sinh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển dân số và phát triển kinh tế xã hội. Nếu cơ cấu giới tính khi không cân bằng theo quy luật tự nhiên sẽ gây ra những hậu quả, hệ lụy xã hội khó lường, tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ. Với Việt Nam, ...

 • QLNN.3.20.B4. Cai cach thu tuc hanh chinh, ung dung CN trong quan ly NN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Việt Hà (2020-03)

 • Những năm qua, công tác cải cách hành chính mà trung tâm là đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước đã được các bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm, góp phần xây dựng chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đă có những chỉ đạo quyết liệt về đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, t...

 • NCLP_so22.2019_Hinhthucphattientrongxuphatviphamhanhchinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trương Thế Nguyễn, Trần Thanh Tú (2019-10)

 • Phạt tiền là hình thức xử phạt được áp dụng phổ biến nhất trong việc xử phạt vi phạm hành chính. Bài viết này phân tích một số khía cạnh lý luận cũng như thực tiễn về tính răn đe của hình thức phạt tiền ở nước ta hiện nay; qua đó, đề xuất một số kiến nghị.

 • NCLP_so19.2019_Batcaptronghoatdongthanhtralaivakiennghihoanthien.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Võ Nam Trung (2019-10)

 • Các quy định điều chỉnh đối với hoạt động thanh tra lại hiện nay đang tồn tại một số điểm bất cập trên cả phương diện lý luận, thẩm quyền và thời hiệu tiến hành, đã làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả thanh tra. Về lý luận, không xác định được thanh tra lại thuộc loại hình nào của thanh tra nhà nước. Về thẩm quyền, việc thanh tra lại chưa bao phủ đối với tất cả các kết quả thanh...

 • NCLP.so17.19.Nguoilapdichucvadieukien(1).pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Loan (2019-09)

 • Quy định của pháp luật về người lập di chúc là một trong các yếu tố quyết định tới tính hợp pháp của di chúc. Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có các quy định đối với điều kiện về người lập di chúc. Về cơ bản, các quy định đối với điều kiện này đều kế thừa từ các văn bản pháp luật trước đó. Tuy nhiên, trong lần sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự năm 2005, một số bất cập, thi...

 • NCLP.so14.19.TangcuonggiamsatcuaQHdoivoiCPtrongcaicachhanhchinhoVN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Quốc Khánh (2019-07)

 • Chính phủ có vai trò rất quan trọng trong việc chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, qua đó bảo đảm xây dựng một nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân. Do đó, tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ trong quá trình cải cách hành ...

 • TVQH_Hình thức phạt tiền trong pháp luật xử phạt vi phạm hành chính_NNPL.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Nhật Khanh, Đặng Thị Phương Ngọc (2020-04)

 • Bài viết phân tích các vấn đề lý luận về hình thức phạt tiền, thực trạng quy định pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng hình thức phạt tiền, chỉ ra một số bất cập và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

 • TVQH_Quyền cư trú của công dân trong pháp luật Việt Nam_QLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tạ Quang Ngọc (2020-02)

 • Bài viết khái quát về cư trú và quyền cư trú; quyền tự do đi lại và cư trú trong pháp luật quốc tế mà Việt Nam là thành viên; quản lý cư trú và quyền tự do cư trú của cá nhân theo pháp luật Việt Nam. Từ đó, đề ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền tự do cư trú của cá nhân.

 • TVQH_Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật hiện hành_NCLP.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Thị Đào, Hoàng Thị Lan Phương (2019-12)

 • Bài viết phân tích khái quát nội dung, ý nghĩa của các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, bình luận và đưa ra một số kiến nghị nhằm bảo đảm tính thống nhất của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính để thể hiện nhất quán nội dung, tinh thần của các nguyên tắc xử phạt và thuận tiện khi xử phạt vi phạm hành chính t...

 • TVQH_Bàn về vấn đề vi phạm hành chính nhiều lần và thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính_NL.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Việt, Đào Thùy Linh (2019-04)

 • Bài viết phân tích một số tiêu chí để phân biệt vi phạm hành chính nhiều lần và thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, giúp cho việc áp dụng pháp luật của người có thẩm quyền thực thi công vụ đảm bảo tính chính xác, đúng đắn. Bên cạnh đó, tác giả bài viết cũng đưa ra quan điểm về việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp một đối tượng thực hiện nhiều lần&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 664