Phân quyền - Hành chính : [974]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 974
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Thị Tuyết Mai (2007-11)

 • Bài viết phân tích: (1) Những hạn chế trong quản trị và điều hành tại chính quyền địa phương; (2) Đưa ra khái niệm về phương pháp hệ thống kiểm soát chiến lược; (3) Phân tích sự cần thiết của hệ thống kiểm soát chiến lược; (4) Giới thiệu mô hình hệ thống kiểm soát chiến lược và (5) Đưa ra những nguyên tắc cơ bản để thực hiện thành công những mô hình hệ thống đó.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đăng Đức Đạm (2006-03)

 • Bài viết phân tích khái niệm, bối cảnh, xu thế chung và kiến nghị các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ công.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trần Thúy Mai (2022-09-12)

 • Bài viết trình bày một số nội dung nghiên cứu sửa đổi của Luật Thanh tra: thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính; cơ quan thanh tra theo ngành; trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm, thẩm quyền về thanh tra, kiểm tra của bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Ngọc Thạch (2012)

 • Bài viết cung cấp một số thông tin về những tìm tòi, thử nghiệm ban đầu trong việc xây dựng chính quyền đô thị tại một số địa phương của Trung Quốc. Từ đó, rút ra kết luận và kiến nghị đối với Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 974