Phân quyền - Hành chính : [736]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 736
 • KS20.20.Cong tac KSat_giai quyet an hanh chinh_dat dai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Văn Sang (2020-10-25)

 • Trong những năm qua tình hình khiếu kiện trong lĩnh vực đất đau có chiều hướng gia tăng với tính chất phức tạp. Nhận diện các dạng vi phạm trong giải quyết án hành chính liên quan đến đất đai có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước cũng như đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết án hành chính liên quan đến đất đai. Bài viết đã phân tích tình hình thực&#x...

 • TVQH_Chính sách phát triển nghề công chứng_TCNL.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Văn Hữu (2020-10)

 • Tình trạng mất cân đối trong thực hiện nghề công chứng là vấn để không chỉ những người hành nghề công chứng đặc biệt quan tâm mà còn thu hút được sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước về công chứng, giỏi nghiên cứu, những người đang theo học tại các khóa đào tạo nghề công chứng. Trong bài viết này, tác giả làm rõ khái niệm về chính sách phát triển nghề công chứng, phân tích nhữn...

 • TVQH_Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lực lượng công an nhân dân_TCQLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Việt Hà (2020-10)

 • Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp,hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, một đội ngũ công chức có đủ năng lực và phẩm chất hoàn thành nhiệm vụ không chỉ là mục tiêu chung của Nhà nước, mà tất cả các bộ, ngành trong bộ máy nhà nước đều đang cố gắng, nỗ&...

 • TVQH_Thách thức đặt ra đối với việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến hiện nay_TCQLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Diễm (2021-02-18)

 • Bài viết trình bày sự cần thiết của việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở Việt Nam và thực trạng về dịch vụ công trực tuyến hiện nay. Từ đó chỉ ra những thách thức và giải pháp khuyến nghị đối với chính sách, cơ sở hạ tầng và nguồn lực để phát triển dịch vụ công trực tuyến ở Việt Nam.

 • TVQH_Quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập - Thực trạng và giải pháp_TCQLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Công Khanh (2021-02-18)

 • Bài viết trình bày cơ sở khoa học và pháp lý trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 • TVQH_Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ_TCQLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Hoa (2021-02-18)

 • Bài viết trình bày những khái quát chung về trách nhiệm hoàn trả và thực tiễn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ ở Việt Nam. Từ đó đưa ra các giải pháp bảo đảm thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

 • TVQH_Bàn về công tác lập đề nghị ây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hiện nay_TCDCPL.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Ngọc Hải (2021-02)

 • Bài viết đề cập đến thực trạng và những hạn chế, bất cập trong công tác lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng của công tác này trong thời gian tới khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 bắt đầu&#x...

 • NCLP.17.2020.hoanthienphapluatthads.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Nhật Khanh, Trần Quốc Minh (2020-10-21)

 • Xử phạt vi phạm hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu góp phần bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này vẫn còn tồn tại một số bất cập gây ra nhiều khó khăn cho công tác xử phạt trong thực tiễn. Trong phạm vi bài viết...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 736