Phân quyền - Hành chính : [948]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 948
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Phương Linh (2018-02-05)

 • Trên thế giới chỉ có rất ít các quốc gia có hệ thống đăng ký cư trú vừa gắn với việc cung cấp dịch vụ xã hội và vừa quy định hạn chế việc thay đổi đăng ký. Bài viết phân tích các hình thức đăng ký hộ khẩu tại Mỹ, Nga và Trung Quốc.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Việt (2020-04-27)

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung bình luận những quy định về tịch thu tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong mối liên hệ với các quy định của pháp luật dân sự để từ đó thấy được, quyền sở hữu là một trong những quyền năng quan trọng nhất của một cá nhân nhưng không phải là một thứ quyền “tuyệt đối” và quyền sở hữu của công dân luôn gắn liền với ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hà (2018-08-09)

 • Bài viết tập trung phân tích, luận giải, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về quyền hạn của Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Trên cơ sở đó, đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện việc thực hiện quyền hạn của Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở nước ta hiện nay.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Thân Văn Nhường (2020-04-06)

 • Bài viết đề cập đến quy định về việc đình chỉ giải quyết vụ án hành chính, với những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án cấp sơ thẩm.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Quang (2020-10-15)

 • Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua đó, đưa ra kiến nghị để hoàn thiện các quy định của pháp luật về chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nhưng không đủ định lượng để xử lý sự.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phùng Trung Tập (2021-11-17)

 • Bài viết phân tích quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng; quyền hưởng dụng là vật quyền và là tài sản có thể dùng để góp vốn, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Anh (2022-03-29)

 • Bài viết phân tích các đặc điểm của Quyết định hành chính, đồng thời, làm rõ các hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong việc ban hành các Quyết định hành chính. Từ đó, đề ra các kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật về Quyết định hành chính- Đối tượng khiếu nại của pháp luật khiếu nại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Minh Khuê, Trần Thị Huyền; Nguyễn Thị Thu Phương (2022-04-08)

 • Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ, lần đầu tiên được triển khai lập ở Việt Nam theo quy định tại Luật Quy hoạch 2017. Ở Trung Quốc, cấp quy hoạch này được mang tên là Quy hoạch khu chức năng chính Quốc gia (MFOZ). Trong bối cảnh có nhiều điểm tương đồng về thể chế quy hoạch giữa Việt Nam và ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 948