Phân quyền - Hành chính : [772]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 772
 • TVQH_Một số góp ý đối với dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)_VNCLP.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu Lập pháp (2021)

 • Tổng hợp các ý kiến góp ý tại Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi)” do Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ủy ban Xã hội tổ chức. Chuyên đề cung cấp thông tin về một số vấn đề cần quan tâm khi sửa đổi luật liên quan đến quan điểm tiếp cận chính sách, việc xây dựng chính sách cần cụ thể hóa, phù hợp với từng loại hình khen thưởng, trong đó, khen t...

 • TVQH_Một số mô hình tổ chức chính quyền cơ sở trên thế giới_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Ngọc Hà (2015-07-23)

 • Tìm hiểu các mô hình chính quyền cơ sở, nhất là những biện pháp cải cách theo hướng tăng cường quyền dân chủ trực tiếp cho người dân, có thể giúp ích cho quá trình đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Việt Nam, phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Bài viết phân tích ba mô hình tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các nước phương Tây; cải cách bộ ...

 • TVQH_Các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trên thế giới và những gợi ý đối với Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Minh Ngọc (2018-05-24)

 • Việc hình thành các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trên thế giới đã và đang diễn ra mạnh mẽ với những tên gọi đa dạng, như khu kinh tế đặc biệt, khu kinh tế mở, khu thương mại tự do, khu thương mại nước ngoài,… Bài viết đã phân tích các đặc trưng và dạng thức đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trên thế giới, những kinh nghiệm rút ra từ các đơn vị hành chính -&#x...

 • KTCATBD.588.5.21.Tu sot 2020_2021_Quan ly nha nuoc_thi truong dat dai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Văn Dũng (2021-05)

 • Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, giá đất được đẩy lên rất cao, nhất là giá đất ở ven đô, ở nông thôn. Không chỉ đất ở, mà đất vườn ao, đất lâm nghiệp... cũng tăng cao. Nhiều nơi, giá đất tăng 100%, có nơi tăng đột biến 200%. Thị trường đất đai Việt Nam gần giống giai đoạn tăng giá của năm 2006. Tinh trạng "sốt đất" để lại nhiều hệ lụy. Để hạ "sốt" và không...

 • NCLP.10(410).5.2020.Tinh thong nhat_Van ban phap luat_Xu phat vi pham hanh chinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Trung Hiền, Huỳnh Tuấn Kiệt (2020-05)

 • Ở Việt Nam, Luật Xử lý vi phạm hành chính là một trong những luật có số lượng lớn văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành; được chia theo từng nhóm lĩnh vực của hành vi vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính. Trên thực tế đã có tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định trong các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành. Vì vậy, cần hệ thống hóa&...

 • NCLP.9(409).5.2020.Tham quyen XPVPHC_Bo doi bien phong_thi hanh cong vu.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Thanh Huế (2020-05)

 • Hiện nay, các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang thi hành công vụ còn tồn tại một số điểm bất cập, làm ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động xử phạt vi phạm hành chính nói riêng và công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính nói chung. Bài viết phân tích, chỉ rõ những hạn c...

 • PLTTOL2.17_Kiem soat xung dot loi ich_khu vuc cong_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Công Cường (2017-02)

 • Bài viết đề cập đến khái niệm kiểm soát xung đột lợi ích ở Việt Nam và vai trò của pháp trong việc kiểm soát xung đột lợi ích; những hạn chế của pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công và hệ quả của nó ở Việt Nam hiện nay; sửa đổi bổ sung pháp luật nâng cao hiệu quả kiểm soát xung đột lợi ích ngăn ngừa hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức.

 • QLNN.302.3.21.Cong tac soan thao van ban bao cao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Ngọc Hồng (2021-03)

 • Bài viết đề cập đến yêu cầu chuẩn hóa công tác soạn thảo văn bản báo cáo; xây dựng cơ sở pháp lý cho công tác thông tin báo cáo; thực hiện chế độ báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nước; một số nội dung cần đẩy mạnh để thực hiện chuẩn hóa công tác thông tin báo cáo.

 • NL.3.21.De xuat_sua doi Luat vien chuc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ngọc Linh (2021-03)

 • Sau gần 10 năm thi hành, Luật viên chức năm 2010 đã bộc lộ nhiều hạn chế. Mặc dù Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật viên chức năm 2019 đã khắc phục phần nào hạn chế này nhưng việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khỏa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao&...

 • NCLP.2.21.Qly su dung tai san cong_chinh quyen dia phuong_so huu toan dan_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Quang Hồng (2021-02)

 • Tài sản thuộc sở hữu toàn dân chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng tài sản quốc gia ở Việt Nam. Vì vậy, thực thi hiệu quả chế độ sở hữu toàn dân ở Việt Nam là yêu cầu cốt lõi để bảo vệ và phát huy giá trị của các nguồn lực của quốc gia, đảm bảo phúc lợi xã hội cơ bản cho người dân, đảm bảo hạ tầng cho hoạt động kinh tế và từ đó, thúc đẩy sự phát triển kinh tế...

 • NCLP.2.21.Noi dung xu phat nguoi chua thanh nien_vi pham hanh chinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2021-02)

 • Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020, người chưa thành niên vi phạm hành chính sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, việc xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành chính chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết giáo dục, giúp đỡ họ sữa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong...

 • LLCT7.18.Vtro phap lenh_dan chu xa_phuong_thi tran_nong thon moi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Văn Thụy, Hà Thị Thùy Dương (2018-07)

 • Trong những năm qua, việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ trong xây dựng nông thôn mới đã có những bước tiến đáng khích lệ, góp phần phát huy vai trò, nguồn lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở nhiều nơi còn hạn chế, yếu kém: chính quyền chưa nhận thức đúng và chưa thực sự coi trọng việc thực hiện Pháp&#x...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 772