Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1993


 • Bùi Xuân Đức (1993)

 • Trong họat động của các cơ quan hành chính Nhà nước nhất là các lĩnh vực có liên quan đến các mặt đời sống của công dân, có lúc, có nơi, bằng hành vi của mình , cơ quan hành chính Nhà nước đã thực hiện không đúng pháp luật, dẫn đến tranh chấp giữa một bên là cơ quan hành chính Nhà nước và một bên là người công dân -- Vấn đề tổ chức tư pháp hành chính ở nước ta: Giao cho&...

 • 1998


 • Hoàng Thế Anh (1998)

 • Đi sâu nghiên cứu và phân tích những tồn đọng, vướng mắc trong lĩnh vực xử lý xử lý vi phạm hành chính bao gồm: Về thẩm quyễn xử lý vi phạm hành chính; Xác định hành vi vi phạm hành chính; Về thủ tục xử lý vi phạm hành chính

 • 1993


 • Vũ Thư (1993)

 • Về vấn đề tổ chức cơ quan xét xử các tranh chấp hành chính, với điều kiện ở nước ta hiện nay, việc tổ chức cơ quan tòa án hành chính như sau: Trong mối quan hệ với toàn bộ máy Nhà nước; Trong mối quan hệ với các tranh chấp hành chính; Trong mối quan hệ với công dân; Trong mối quan hệ với pháp luật thực định về tư pháp.

 • Tạp chí


 • Trần Minh Hương (1999)

 • Xử lý vi phạm hành chính là hoạt động phức tạp, có sự tham gia của nhiều cơ quan tổ chức với phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ khác nhau. Mặt khác đây là hoạt động áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với tổ chức, cá nhân nên đòi hỏi tiến hành thận trọng, tuân thủ quy định về nội dung và thủ tục. Qua nghiên cứu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và khảo sát thực tiễ...

 • Tạp chí


 • Đinh Văn Mậu (1995)

 • Bài viết nghiên cứu về quyết định hành chính và sự phản kháng đối với quyết định hành chính từ phía công dân. Đây là việc làm cần thiết, thiết thực cho việc hoàn thiện cơ chế khiếu nại hành chính và thiết lập cơ chế khiếu kiện tố tụng hành chính ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Vẻ (1997)

 • Tìm hiểu hai hệ thống công chứng trên thế giới: hệ công chứng Latin và hệ công chứng Anglo Sacxon; Hệ công chứng ở Việt Nam là công chứng nhà nước, việc tổ chức nhà nước và tuyển chọn công chứng viên cũng theo những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của bộ máy nhà nước, quy định trong hiến pháp 1992 và các văn bản pháp luật có liên quan.