Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Duy Gia; Thúy Vân (2014)

 • Bài phỏng vấn GS.TSKH Nguyễn Duy Gia - nguyên Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia với chủ đề vai trò, vị trí khoa học hành chính trong công tác quản lý nhà nước.

 • -


 • Đoàn Kim Huy (2014)

 • Giới thiệu đôi nét khái quát về Trường Quản trị và Hành chính công quốc gia Phi-líp-pin. Trình bày các chương trình đào tạo của NCPAG : chương trình cử nhân hành chính công; chương trình thạc sỹ quản lý hành chính công; chương trình đào tạo tiến sỹ hành chính công; chương trình đào tạo cấp chứng chỉ quản lý công. Sơ lược về các trung tâm trực thuộc và công tác thông tin tư liệu và xuất bản ...

 • -


 • Học viện Hành chính quốc gia (2014)

 • Trình bày nội dung các hoạt động của Học viện Hành chính quốc gia từ tháng 12/2013 đến tháng 1/2014 : triển khai nội dung phổ biến,giáo dục pháp luật; bế giảng lớp bồi dưỡng phương pháp sư phạm hiện đại tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội; hội thảo khoa học "Giảng dạy các môn học khoa học đại cương trong môi trường đặc thù của sinh viên Học viện Hành chính"...

 • -


 • Phan Thị Kim Phương (2014)

 • Trường Hành chính Quốc gia (KSAP) - Ba Lan: Quá trình hình thành, chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức và các chương trình đào tạo