Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Phạm Đức Toàn;  Advisor:Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Bá Chiến (2020)

 • Luận án nghiên cứu tổng thể khung lý thuyết về quản lý công chức theo năng lực trong các cơ quan hành chính nhà nước. Từ khung lý thuyết tác giả đã nghiên cứu thực trạng quản lý công chức theo năng lực trên các nội dung quản lý như tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, đánh giá, chế độ chính sách đối với công chức. Trên cơ sở thực trạng chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân.

 • Báo cáo


 • USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (2020-03-16)

 • Chương này xác định các cơ quan mà ở đó USAID hoạt động và cung cấp chính sách cần thiết liên quan đến các chương trình, chức năng và phương thức hoạt động của Cơ quan. Ngoài ra, chương này đưa ra các báo cáo về chức năng cho tất cả các đơn vị tổ chức của USAID.

 • Báo cáo


 • USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (2020-02-10)

 • Chương này thiết lập các tiêu chí để kích hoạt, chuyển đổi và hủy kích hoạt Lực lượng đặc nhiệm Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ; trách nhiệm và chức năng của Lực lượng đặc nhiệm Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ.

 • Luận án


 • Nguyễn Quỳnh Liên;  Advisor:Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Kim Thoa (2020)

 • Luận án nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam theo các nhóm quy định cơ bản thuộc nội dung của pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính trong quy trình ban hành và trong tổ chức thực thi quyết định hành chính; phân tích một cách có hệ thống và chỉ ra những khiếm khuyết, hạn chế của pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính hiện nay. Luận án đề...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty Phân tích Thời gian thực, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (2020-05)

 • Đo lường và so sánh cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam do Cơ quan phát triển liên hợp quốc phối hợp với UB Trung ương MTTQ VN thực hiện. Các chỉ số đo lường bao gồm 8 nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong ra quyết định; trách...