Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Đoàn Kim Huy (2014)

 • Giới thiệu đôi nét khái quát về Trường Quản trị và Hành chính công quốc gia Phi-líp-pin. Trình bày các chương trình đào tạo của NCPAG : chương trình cử nhân hành chính công; chương trình thạc sỹ quản lý hành chính công; chương trình đào tạo tiến sỹ hành chính công; chương trình đào tạo cấp chứng chỉ quản lý công. Sơ lược về các trung tâm trực thuộc và công tác thông tin tư liệu và xuất bản ...

 • -


 • Đoàn Kim Huy (2014)

 • Giới thiệu về Viện Hành chính công Hàn Quốc -KIPA: sự thành lập, mục tiêu hoạt động, các nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu, hoạt động trao đổi và hợp tác quốc tế.

 • 2015


 • Đoàn Kim Huy (2015)

 • Khái quát về IPAA -- Tổ chức các sự kiện khoa học và các chương trình đào tạo -- Các ấn phẩm của IPAA -- Hợp tác quốc tế của IPAA

 • -


 • Đoàn Kim Huy (2014)

 • Nhóm hành chính công châu Á là nhóm khu vực trực thuộc Viện Khoa học Hành chính quốc tế, bài viết giới thiệu về mục tiêu hoạt động, các ké hoạch chiến lược của AGPA

 • 2015


 • Đoàn Kim Huy (2015)

 • Đôi nét khái quát chung về IPAC -- Những dấu mốc trong quá trình phát triển của IPAC -- Quan hệ hợp tác giữa IPAC với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học hành chính