Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2005


 • Authors: Nguyễn Hoàng Anh (2005)

 • Tiêu chí đầu tiên đề đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính (QĐHC) là đúng thẩm quyền -- Căn cứ tiếp theo để đánh giá tính hợp pháp của một QĐHC là xem QĐHC đã được ban hành có tuân thủ những yêu cầu đặt ra về hình thức và thủ tục, trình tự ban hành QĐHC hay không -- Một tiêu chí cơ bản đề đánh giá tình hợp pháo QĐHC là các lý do (căn cứ) mà dựa rên chúng QĐHC được ban hành. Có hai loại căn cứ: Căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế -- Lạm quyền: Đây là căn cứ để hủy một QĐHC.

 • 1995


 • Authors: Bùi Xuân Đức (1995)

 • Tài phán hành chính theo nghĩa hiện đại được hiểu là quyền phán xét, xử lý của cơ quan hành chính đối với các tranh chấp cũng như các vi phạm trong quản lý Nhà nước. Tài phán hành chính là hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước và người cóc chức vụ trong giải quyết một công việc cụ thể và áp dụng chế tài pháp lý tương ứng theo trật tự hành chính

 • 2004


 • Authors: Đào Minh Đức (2004)

 • Electronic Resources; Lý giải về quá trình cải cách hành chính hiện nay, quan niệm "công chức chỉ làm những điều đã được pháp luật quy định, và công dân được phép làm mọi điều mà pháp luật không cấm", trong giới hạn các "hành vi quản lý nhà nước" của công chức hành chính thuộc các cơ quan ủy ban nhân dân, sở, ngành, phòng, ban. Chia công vụ của một công chức thành hai mảng: mảng quản lý nhà nước bằng pháp luật và mảng quản lý nhà nước bằng chính sách. Đưa ra một số nhận xét: vai trò, ý nghĩa của mỗi mảng trong hoạt động công vụ là không như nhau; có sự khác biệt rõ rệt trong mối tương tác giẵ chủ thể quản lý (công chức và cơ quan nhà nước) và khách thể quản lý (công dân và hành vi củ...

 • 1997


 • Authors: Vũ Thư (1997)

 • Nhận thức những bất cập của thủ tục hành chính là những khiếm khuyết lớn trong nền hành chính nhà nước, từ năm 1992, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành chỉ thị số 40-TTg quy định một số điểm trong quan hệ làm việc giữa các đồng chí phụ trách bộ máy các cấp --Tiến hành cải các hành chính về thể chế và tổ chức thực hiện liên quan tới việc làm rõ các vấn đề: Thủ tục hành chính và các yếu tố cấu thành của nó; Xác định các nguyên tắc, yêu cầu đối với cải cách thủ tục hành chính; Cơ cấu các văn bản về thủ tục hành chính; Các biện pháp đảm bảo về thể chế và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính

 • 2006


 • Authors: Phạm Hồng Thái (2006)

 • Mấy lời dẫn nhập -- Nội dung thầu công vụ; trong khoa học luật và khoa học hành chính, công vụ có thể được hiểu theo ở những cấp độ , theo nghĩa rộng, nghĩa hẹp khác nhau -- Đấu thầu công vụ và việc áp dụng trong thực tiễn