Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Ngọc Bích (2007)

  • Trình bày một số ý kiến về những hạn chế của pháp luật trong quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Những hạn chế này đã gây ùn tắc trong việc xử phạt và làm cho hiệu quả của xử phạt không cao. Để nâng cao hiệu quả của xử phạt vi phạm hành chính cần khắc phục những bất cập hiện có, góp phần làm cho quy định của pháp luật khách quan, khoa học và hoàn thiện hơn.

  • Tạp chí


  • Bùi Thị Đào (2008)

  • Một quyết định hành chính hoàn chỉnh là quyết định vừa hợp pháp, vừa hợp lý. Tuy nhiên tính hợp pháp và hợp lý của quyết định có sự độc lập nhất định đối với nhau nên một quyết định hợp pháp không có nghĩa là hợp lý và ngược lại. Đây chính là hai tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của quyết định hành chính.

  • Bài trích


  • Nguyễn Ngọc Toán (2015)

  • Trên cơ sở khái quát hệ thống pháp luật về tổ chức đơn vị hành chính hiện hành ở nước ta, bài viết nhận xét và bình luận về những điểm hợp lý, bất hợp lý trong các quy định cụ thể về vấn đề này chiếu theo tinh thần đổi mới của Hiến pháp năm 2013. Từ đó bài viết đề xuất một vài kiến nghị nhằm đổi mới pháp luật về tổ chức đơn vị hành chính nước ta, góp phần thực thi h...