Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Phạm Hồng Quang (2005)

 • Nhật Bản không phải là một quốc gia có hệ thống tài phán hành chính phát triển hoàn thiện như các nước thuộc hệ thống luật Châu Âu lục địa như Pháp, Đức, Thuỵ Điển...nhưng tài phán hành chính Nhật Bản không phải là vấn đề mới mẻ, bởi vì Nhật Bản đã có 110 năm kinh nghiệm. Là quốc gia với hệ thống pháp luật mang tính hỗn hợp và cũng đang trong quá trình cải cách để hoàn thiện pháp luật về tài phán hành chính, những bài học kinh nghiệm của Nhật Bản có giá trị tham khảo cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện cơ chế giải quyết kiện tụng hành chính bởi toà án hiện nay.

 • Tạp chí


 • Authors: Phạm Hồng Quang (2005)

 • Quan niệm về tài phán hành chính trên thế giới là quan niệm hết sức phong phú nhưng đôi khi chưa có sự đồng nhất. Sự không đồng nhất trong quan niệm về tài phán hành chính xuất phát từ sự khác nhau của những hệ thống luật trên thế giới và cũng bởi sự khác nhau trong quan niệm này dẫn đến sự khác nhau giữa các quốc gia trong việc tìm kiếm mô hình để thực hiện quyền phán xét đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan công quyền khi bị khiếu kiện. Thông qua quan niệm của một số nước trên thế giới để hiểu thêm về khái niệm tài phán hành chính.

 • Tạp chí


 • Authors: Phạm Hồng Quang (2003)

 • Tìm hiểu về thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính ở Nhật Bản; phân tích kinh nghiệm giải quyết hành chính và những vấn đề còn tồn tại trong giải quyết kiện tụng hành chính ở Nhật Bản.

 • previous
 • 1
 • next