Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Đỗ Xuân Đông (1996)

 • Trình bày một số nhiệm vụ trọng tâm để góp phần vào cải cách hành chính đô thị một cách hiệu quả nhất: Cải cách thủ tục hành chính; lập lại trật tự đô thị và trật tự an toàn gia thông; sắp xếp lại bộ máy quản lý hành chính đô thị; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý công chức trong trong bộ máy quản lý hành chính ở đô thị.

 • Tạp chí


 • Authors: Bùi Thị Đào (2011)

 • Tạm giữ người theo thủ tục hành chính là biện pháp cưỡng chế được áp dụng nhằm ngăn chặn vi phạm hành chính hoặc đảm bảo việc xử lí vi phạm hành chính. Các quy định của pháp luật về biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính rất chú ý đến vấn đề này và mục đích bảo đảm quyền công dân được thể hiện chủ yếu trong các quy định về trường hợp tạm giữ và về thủ tục tạm giữ.

 • 1995


 • Authors: Muroi (1995)

 • Việc ban hành luật thủ tục hành chính và hệ thống luật hành chính -- Dự thảo về Luật thủ tục hành chính và một số vấn đề tồn tại -- Lãnh đạo hành chính và thủ tục hành chính -- Tầm quan trọng của việc xác định vị trí của lãnh đạo hành chính

 • Báo cáo điều tra xã hội học


 • Authors: Thư viện Quốc hội (2017)

 • Báo cáo điều tra về một số vấn đề: (1) Về một số quy định được ban hành để thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong giai đoạn 2011-2016. (2) Một số nội dung liên quan đến việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016. (3) Về thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong thời gian tới.

 • 1998


 • Authors: Đặng Văn Khanh (1998)

 • Khái quát hiện trạng công chứng bản sao của nước ta trong các năm 1995-1997 tại một số Phòng công chứng Nhà nước. Trình bày một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải của việc công chứng bản sao. Đưa ra những đề xuất nhằm cải thiện tình trạng quá tải của việc công chứng bản sao tại các Phòng công chứng Nhà nước