Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Minh Hương (1999)

 • Xử lý vi phạm hành chính là hoạt động phức tạp, có sự tham gia của nhiều cơ quan tổ chức với phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ khác nhau. Mặt khác đây là hoạt động áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với tổ chức, cá nhân nên đòi hỏi tiến hành thận trọng, tuân thủ quy định về nội dung và thủ tục. Qua nghiên cứu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và khảo sát thực tiễ...

 • Tạp chí


 • Trần Minh Hương (1998)

 • Những quy định trong các văn bản quản lý hành chính nhà nước có ảnh hưởng đến phạm vi quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích của tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan nên chúng phải đáp ứng những yêu cầu khác nhau về chính trị, đạo đức, pháp lý, khoa học...Xét về thực chất, mỗi yêu cầu đối với các văn bản đều nhằm mục đích cao nhất là bảo đảm sự tuân thủ pháp chế. Bài viết đi&#x...

 • 2000


 • Trần Minh Hương (2000)

 • Electronic Resources; Cải cách bộ máy hành chính là một trong những nội dung cơ bản của cải cách nền hành chính quốc gia. Cải cách bộ máy hành chính thể hiện tập trung nhất trong cải cách cơ cấu và cải cách chức năng. Lần lượt đi sâu phân tích về những nội dung cơ bản của trong cải cách cơ cấu và cải cách chức năng và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng. Trình bày một số nhiệm vụ cụ thể...

 • Tạp chí


 • Trần Minh Hương (1997)

 • Cải cách bộ máy hành chính là một trong những vấn đề trọng tâm của cải cách nền hành chính quốc gia và là vấn đề được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Trong phương hướng cải cách bộ máy hành chính, dân chủ hoá bộ máy và phát triển các nhân tố tự quản là một trong những phương hướng quan trọng nhất.

 • Tạp chí


 • Trần Minh Hương (2005)

 • Tìm hiểu khái quát quá trình hình thành và phát triển các quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thực tiễn ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Xu hướng xác định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính trong điều kiện có Bộ luật điều chỉnh.

 • previous
 • 1
 • next