Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Bộ luật Dân sự được xem là luật gốc, luật chung đối với các luật chuyên ngành, do đó các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự phải được cụ thể hoá trong các luật chuyên ngành. Nói cách khác, khi xây dựng các luật chuyên ngành điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội mang tính đặc thù thuộc một lĩnh vực cụ thể (các quan hệ hôn nhân và gia đình, đất đai, nhà ở, doanh nghiệp, kinh doanh bất&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Nghiên cứu, tìm hiểu thế nào là hợp đồng dân sự vô hiệu, điều kiện để tuyên bố một hợp đồng vô hiệu, thời hiệu tuyên bố, hậu quả pháp lý cũng như bất cập còn tồn tại trong các quy định về hợp đồng dân sự vô hiệu, từ đó tìm ra hướng hoàn thiện chế định này trong thời gian tới. .

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2022-05)

 • Chuyên đề góp ý những vấn đề chung và các nội dung cụ thể liên quan tới dự thảo Luật thanh tra: hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính; hệ thống cơ quan thanh tra chuyên ngành; hình thức và hoạt động thanh tra; phân định giữa thanh tra và kiểm tra;....

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2022-05)

 • Chuyên đề góp ý những vấn đề chung và từng nội dung cụ thể trong Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp; thanh tra nhân dân;...

 • previous
 • 1
 • next