Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Hoàng Tú Oanh (2014)

 • Giới thiệu Về đánh giá cung ứng và xã hội hóa dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay với 3 đề tài: Xã hội hóa dịch vụ công ích ở các đô thị hiện nay; Bàn về việc nên hay không nên xã hội hóa chứng thực?; Một số trao đổi về dịch vụ y tế trong hệ thống dịch vụ công.

 • 2011


 • Đoàn Thị Tố Uyên (2011)

 • Thực trạng Pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật -- Quốc hội, Chính phủ cấn thực hiện một số các biện pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan và trực tiếp quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới

 • 2015


 • Đinh Ngọc Giang (2015)

 • Electronic Resources; Những kết quả đạt được trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch -- Những hạn chế và nguyên nhân -- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về hộ tịch

 • -


 • Nguyễn Ngọc Toán (2014)

 • Nêu quy định tổ chức đơn vị hành chính Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013. Một số điểm thay đổi về tổ chức đơn vị hành chính trong Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2001) và Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013. Nhận xét một số điểm mới về tổ chức đơn vị hành chính trong Hiến pháp 2013 qua quá trình sửa đổi. Trình bày một số kiến nghị nhằm hiện thực hóa tinh thần&...