Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Bộ Nội vụ (2014)

  • Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành địa phương có giải pháp mạnh mẽ tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cần tìm ra các nguyên nhân, để có những biện pháp cụ thể khắc phục những điểm yếu để nâng chỉ số cải cách hành chính trong những năm sau