Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Authors: Đặng Văn Khanh (1998)

 • Khái quát hiện trạng công chứng bản sao của nước ta trong các năm 1995-1997 tại một số Phòng công chứng Nhà nước. Trình bày một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải của việc công chứng bản sao. Đưa ra những đề xuất nhằm cải thiện tình trạng quá tải của việc công chứng bản sao tại các Phòng công chứng Nhà nước

 • 1997


 • Authors: Vũ Thư (1997)

 • Nhận thức những bất cập của thủ tục hành chính là những khiếm khuyết lớn trong nền hành chính nhà nước, từ năm 1992, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành chỉ thị số 40-TTg quy định một số điểm trong quan hệ làm việc giữa các đồng chí phụ trách bộ máy các cấp --Tiến hành cải các hành chính về thể chế và tổ chức thực hiện liên quan tới việc làm rõ các vấn đề: Thủ tục hành chính và các yếu tố cấu thành của nó; Xác định các nguyên tắc, yêu cầu đối với cải cách thủ tục hành chính; Cơ cấu các văn bản về thủ tục hành chính; Các biện pháp đảm bảo về thể chế và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính

 • Tạp chí


 • Authors: Lưu Bình Nhưỡng (1996)

 • Phân tích những đặc trưng cơ bản của hợp đồng lao động. Về bản chất, hợp đồng lao động không khác gì các loại hợp đồng khác, đó là sự thoả thuận của các chủ thể. Nhưng xét trên khía cạnh khác, hợp đồng lao động còn là môt loại quan hệ đặc biệt nhất trong các loại hợp đồng.

 • 1997


 •  (1997)

 • Thế nào là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; những đối tượng nào bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này -- Việc ra quyết định xử phạt được tiến hành ra sao? -- Pháp luật quy định thế nào về quyền khiếu nại, tố cáo việc xử phạt.

 • 1996


 • Authors: Vũ Thư (1996)

 • Ở bài viết này, chúng tôi đề cập chế định hồi tị với tư cách là một yếu tố của thủ tục hành chính, trong bối cảnh cải cách hành chính nói trên. Hồi tị là từ gốc Hán, có nghĩa là "lánh đi". Trong hệ thống pháp luật nước ta, với nghĩa đó, chế định hồi tị nói chung được hiểu là sự thay đổi bắt buộc đối với người tiến hành tố tụng trong những trường hợp pháp luật qui định, để hoạt động tố tụng có kết quả trong điều kiện khách quan, bảo đảm pháp chế.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Minh Hương (1998)

 • Những quy định trong các văn bản quản lý hành chính nhà nước có ảnh hưởng đến phạm vi quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích của tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan nên chúng phải đáp ứng những yêu cầu khác nhau về chính trị, đạo đức, pháp lý, khoa học...Xét về thực chất, mỗi yêu cầu đối với các văn bản đều nhằm mục đích cao nhất là bảo đảm sự tuân thủ pháp chế. Bài viết đi vào phân tích các yêu cầu pháp lý cơ bản đối với văn bản quản lý hành chính nhà nước.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Minh Hương (1997)

 • Cải cách bộ máy hành chính là một trong những vấn đề trọng tâm của cải cách nền hành chính quốc gia và là vấn đề được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Trong phương hướng cải cách bộ máy hành chính, dân chủ hoá bộ máy và phát triển các nhân tố tự quản là một trong những phương hướng quan trọng nhất.