Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1998


  • Đặng Văn Khanh (1998)

  • Khái quát hiện trạng công chứng bản sao của nước ta trong các năm 1995-1997 tại một số Phòng công chứng Nhà nước. Trình bày một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải của việc công chứng bản sao. Đưa ra những đề xuất nhằm cải thiện tình trạng quá tải của việc công chứng bản sao tại các Phòng công chứng Nhà nước