Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Lưu Kiếm Anh (2014)

  • Bài viết giới thiệu về hướng phát triển của phương pháp sư phạm hành chính, bản chất của phương pháp sư phạm hành chính; những hạn chế và một số khuyến nghị nhằm nâng cao phương pháp sư phạm hành chính

  • -


  • Nguyễn Thị Hồng Hải (2014)

  • Giới thiệu về khái niệm quản trị nhà nước; các nguyên tắc hoạt động của Quản trị nhà nước. Quản trị nhà nước là xu hướng tất yếu của cải cách hành chính ở nhiều nước trên thế giới và một số giải pháp cơ bản.

  • -


  • Nguyễn Thị Thu Hương (2014)

  • Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9000 trong công nghệ hành chính - việc thực hiện ở một số địa phương, đẩy mạnh hơn nữa việc đưa hệ thống quản lý chất lượng hiện đại vào các cơ quan hành chính nhà nước.