Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Đoàn Kim Huy (2014)

 • Giới thiệu về Viện Hành chính công Hàn Quốc -KIPA: sự thành lập, mục tiêu hoạt động, các nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu, hoạt động trao đổi và hợp tác quốc tế.

 • -


 • Quang Huy (2014)

 • Giới thiệu cuốn sách Kỹ năng quản lý hành chính của tác giả Phạm Đức Chính và Ngô Thành Can giới thiệu tổng quan về hành chính, hành chính doanh nghiệp, một số kỹ năng cơ bản trong quản lý hành chính.

 • -


 • Phan Thị Kim Phương (2014)

 • Giới thiệu về Viện Hành chính công Châu Âu - EIPA: cơ cấu tổ chức, các lĩnh vực hoạt động chính cả Viện Viện Hành chính công Châu Âu - EIPA

 • 2015


 • Trần Kiên (2015)

 • Electronic Resources; Giới thiệu Hội nghị quốc tế về nền công vụ các nước ASEAN do Văn phòng Thủ tướng Malaysia phối hợp với Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) diễn ra ngày 9/3/2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia với sự tham dự của những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN nhằm thảo luận và đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả làm việc và cải tiến hệ thống ra chính sách và...