Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Cảnh Hợp (2020-03)

 • Việt Nam đang chuẩn bị sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Việc sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đòi hỏi phải có những luận cứ học và thực tiễn toàn diện sâu sắc, trong đó có vấn đề mang tính nên tảng là trách nhiệm hành chính. Bài viết phân tích lý luận và thực tiễn lập pháp ờ Việt Nam liên quan đến vấn đề trách nhiệm hành chính, từ đó giúp xá...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hoàng Giang, Nguyễn Thanh Nam (2020-08)

 • Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác thi hành án hành chính, làm rõ những kết quả đạt được cùng với những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, tác giả bài viết kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính trong thời gian tiếp theo.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Diệp Thành Nguyên (2020-08)

 • Thi hành án hành chính được quy định tại chương XIX từ Điều 309 đến Điều 315 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Bài viết trình bày khái niệm, thủ tục thi hành án hành chính, những giải pháp&#...

 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2020-07)

 • An toàn xã hội luôn là vấn đề mang tính thời sự, là mối quan tâm hàng đầu của toàn thể cộng đồng. Sở dĩ như vậy vì đây là lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống thường ngày của con người và là điều kiện tất yếu để bảo đảm an ninh cuộc sống cho người dân. Để góp phần bảo đảm trật tự công cộng thì xử phạt vi phạm hành chính được xem là một trong những giải phá...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Lam (2020-06)

 • Năng lực chính sách là một trong những khái niệm cơ bản trong nghiên cứu và thực hành chính sách công. Trên thế giới, các nhà nghiên cứu chính sách công còn có ý kiến khác nhau về khái niệm này, và rất ít nghiên cứu có hệ thống định hình năng lực chính sách và đo lường. Nghiên cứu riêng biệt liên quan đến năng lực chính sách của nghị viện/Quốc hội, nghị sỹ/đại biểu Quốc hội (ĐBQH) càng...

 • Bài trích


 • Lê Thu Thảo (2020-08)

 • Xác định đối tượng khởi kiện là bước đầu tiên và quan trọng trong việc giải quyết một vụ án hành chính. Việc nhận diện một quyết định hành chính, hành vi hành chính là đối tượng khởi kiện hay không phải đảm bào tuân theo các quy định pháp luật của Luật tố tụng hành chính (Luật TTHC). Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết vụ án hành chính cho thấy, vẫn còn tồn tại tình trạng lúng túng, sai sót...

 • Bài trích


 • Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Sơn Hải (2020-07)

 • Tranh chấp hành chính là hiện tượng khách quan, này sinh từ những mâu thuẫn, xung đột trong quản lý hành chính nhà nước. Tuy vậy ở Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại nhiều quan niệm, quy định khác nhau về tranh chấp hành chính. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho công tác giải quyết tranh chấp hành chính nói chung và giải quyết doanh nghiệp nhà nước nói riêng gặp nhiều khó khăn,&#...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thu Hương (2020-02)

 • Bài viết phân tích nguyên tắc quốc tịch theo pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị cụ thể về vấn đề này.