Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Lê Minh Hường (2018-12-18)

  • Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ra đời đã tạo cơ sở pháp lý cho cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện quyền làm chủ tại cơ quan. Bài viết này phân tích và đề xuất giải pháp để đẩy mạnh thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở trong cơ quan hành&#x...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Dương Hiền Trúc Lan, Phạm Kim Hửng (2018-11-19)

  • Đăng ký hộ tịch là một trong quyền nhân thân mà Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Hộ tịch năm 2014 đã quy định cho các cá nhân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác quản lý hiện nay cũng đang gặp một số khó khăn từ qui định của pháp luật hiện hành. Bài viết phân tích một số hiện trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện trong việc đăng ký hộ tịch.

  • Bài trích


  • Nguyễn Nhật Khanh, Trần Quốc Minh (2020-10-21)

  • Xử phạt vi phạm hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu góp phần bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này vẫn còn tồn tại một số bất cập gây ra nhiều khó khăn cho công tác xử phạt trong thực tiễn. Trong phạm vi bài viết...