Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Hoàng Văn Hữu (2020-10)

 • Tình trạng mất cân đối trong thực hiện nghề công chứng là vấn để không chỉ những người hành nghề công chứng đặc biệt quan tâm mà còn thu hút được sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước về công chứng, giỏi nghiên cứu, những người đang theo học tại các khóa đào tạo nghề công chứng. Trong bài viết này, tác giả làm rõ khái niệm về chính sách phát triển nghề công chứng, phân tích nhữn...

 • Bài trích


 • Trần Văn Sang (2020-10-25)

 • Trong những năm qua tình hình khiếu kiện trong lĩnh vực đất đau có chiều hướng gia tăng với tính chất phức tạp. Nhận diện các dạng vi phạm trong giải quyết án hành chính liên quan đến đất đai có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước cũng như đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết án hành chính liên quan đến đất đai. Bài viết đã phân tích tình hình thực&#x...

 • Bài trích


 • Vũ Việt Hà (2020-10)

 • Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp,hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, một đội ngũ công chức có đủ năng lực và phẩm chất hoàn thành nhiệm vụ không chỉ là mục tiêu chung của Nhà nước, mà tất cả các bộ, ngành trong bộ máy nhà nước đều đang cố gắng, nỗ&...

 • Bài trích


 • Phạm Minh Anh, Đỗ Văn Quân (2020-04)

 • Phát triển đô thị bền vững đang là xu hướng của thế giới, đồng thời là yêu cầu cấp bách ở Việt Nam hiện nay. Trong những năm vừa qua, phát triển đô thị ở vùng Tây Bộ theo hướng bền vững nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải có những biện Nam pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ hơn trong&...

 • Bài trích


 • Dương Thị Tươi (2020-06)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ tới các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo ra cơ hội cũng như thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết phân tích một số vấn đề quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hi...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thế Anh (2020-06)

 • Qua 17 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần tạo nên thành tựu phát triển trên mọi phương diện của đất nước, bảo đảm và quyền của người lao động, người dân trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua thực hiện công tác khen thưởng ở các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước. Bài viết tập trung làm rõ những kết quả và cả những vấn ...

 • Bài trích


 • Đinh Trường Sơn, Lưu Thế Vinh (2020-10)

 • Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đốì với kinh tế tập thể (KTTT) là một nhu cầu tất yếu nhằm từng bước nâng cao hiệu quả, vai trò của KTTT trong nền kinh tế. Bài viết nghiên cứu những kinh nghiệm trong quản lý KTTT ở một số địa phương, từ đó rút ra những bài học cho quá trình quản lý ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

 • Bài trích


 • Bounkham Phonmany (2020-10)

 • Hiện nay, trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp tỉnh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đã có những thay đổi tích cực, bộ máy đang dần thu gọn lại, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, so với yêu cầu quản lý, thì tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thời cấp tỉnh của CHDCND Lào vẫn còn nhiều hạn chế. Vì&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Dương, Phạm Thị Ngoan (2020-10)

 • Cung ứng năng lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đang và sẽ phải đôi mặt với nhiều vấn đề, thách thức, đặc biệt là sự cạn kiệt dần nguồn nhiên liệu hóa thạch nội địa, giá dầu biến động, cũng như các tác động của biến đối khí hậu đến an ninh, an toàn trong cung ứng năng lượng... Do vậy, phát triển nguồn cung năng lượng tái tạo (NLTT), mà Việt Nam có tiềm năng, đặc&#x...