Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Tạ Quang Ngọc (2020-02)

 • Bài viết khái quát về cư trú và quyền cư trú; quyền tự do đi lại và cư trú trong pháp luật quốc tế mà Việt Nam là thành viên; quản lý cư trú và quyền tự do cư trú của cá nhân theo pháp luật Việt Nam. Từ đó, đề ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền tự do cư trú của cá nhân.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Nhật Khanh, Đặng Thị Phương Ngọc (2020-04)

 • Bài viết phân tích các vấn đề lý luận về hình thức phạt tiền, thực trạng quy định pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng hình thức phạt tiền, chỉ ra một số bất cập và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

 • Bài trích


 • Tạ Thị Hương (2020-03)

 • Trong các yếu tố cấu thành dân số thì cơ cấu giới tính khi sinh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển dân số và phát triển kinh tế xã hội. Nếu cơ cấu giới tính khi không cân bằng theo quy luật tự nhiên sẽ gây ra những hậu quả, hệ lụy xã hội khó lường, tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ. Với Việt Nam, ...

 • Bài trích


 • Vũ Việt Hà (2020-03)

 • Những năm qua, công tác cải cách hành chính mà trung tâm là đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước đã được các bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm, góp phần xây dựng chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đă có những chỉ đạo quyết liệt về đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, t...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hải Yến (2020-04)

 • Trong thời gian qua, việc xây dựng hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đã được chú trọng góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài sản công. Đặc biệt, sau khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 ra đời, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã đạt được những kết quả tích cực, giúp quản lý chặt chẽ,&...