Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Thu (2020-04)

 • Những năm qua, Việt Nam tăng cường phân cấp cho các địa phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó phân cấp quản lý tài sản công cũng được quan tâm đẩy mạnh ở các địa phương. Bài viết trình bày khái quát về sự cần thiết phân cấp quản lý tài sản công, thực trạng phấn cấp quàn lý tài sản công và đưa ra một số đề xuất nhàm cải thiện hiệu quả phân cấp quản lý tài sản công ở các cấp...

 • Bài trích


 • Đỗ Hoàng Mai (2020-04)

 • Bài viết giới thiệu về Viện Quân lý công Phần Lan; các dịch vụ đào tạo chính và hợp tác quốc tế.

 • Bài trích


 • Trần Đình Thắng (2020-04)

 • Dự thảo Luật hòa giải, đổi thoại dự kiến sẽ được Quốc hội khóa 14 xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của chúng tôi vẫn còn một sổ vẩn đề cần tiếp tục được cân nhắc. Trong bài viết này tác giả phân tích, luận giải và góp ý, đề xuất phương án hoàn thiện đối với 7 nội dung của dự thảo luật này.

 • Bài trích


 • Đoàn Văn Dũng (2020-05)

 • Bài viết đề cập đến một số nét lớn trong kết quả cải cách hành chính những khó khăn, thách thức và định hướng cho giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết số30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với những mục tiêu kỳ vọng về cải cách hành chính. Khác với giai đoạn 2001-2010, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước như giai đoạn 2011-2020 đư...

 • Bài trích


 • Lê Cẩm Hà (2020-05)

 • Xây dựng chính quyền đô thị là nội dung quan trọng và khó trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam. Hiện tại, mô hình tổ chức chính quyền nhân dân và chính quyền địa phương (bao gồm Hội đồng ủy ban nhân dân) ở các đô thị còn có nhiều ý kiến khác nhau, vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu về tổ chức chính quyền đô thị phù hợp để phục vụ nhu cầu phát triển và đáp ứng q...

 • Bài trích


 • Trần Thị Thanh Thủy (2020-05)

 • Hoạch định chính sách là một quá trình lâu dài, có thể đa mục tiêu, liên quan đến nhiều bên và được đánh giá bởi một hệ thống tiêu chí đa thành phần. Bài viết tập trung vào các khâu, nhận diện vấn đề chính sách, nghiên cứu sơ bộ, đánh giá kịch bản để đưa ra lựa chọn giải pháp chính sách, đánh giá tác động chính sách (tiền khả thi - dự báo, đánh giá trước khi chính sách đuợc ban&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Tuyết Vân (2020-05)

 • Xây dựng đô thị thông minh là xu thế chung của thế giới nhằm hướng tới phát triển đô thị bền vững. Tại Việt Nam, đã có nhiều tỉnh, thành phố triển khai hoặc khởi động các đề án về đô thị thông minh và bước đầu cho thấy những kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc xây dựng đô thị thông minh ở nước ta vẫn đang gặp không ít thách thức, đòi hỏi Chính phủ cần tiếp tục tạo dựng hành lan...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Hồng Thắm (2020-05)

 • Tham mưu là nhiệm vụ thường trực của cá nhân, một đơn vị, một cơ quan, tổ chức đối với cấp trên và cấp có thẩm quyền. Công tác tham mưu luôn được coi là mảng hoạt động quan trọng của người lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Một đơn vị, tổ chức hoạt động thông suốt, hiệu quả một phần nhờ vào công tác tham mưu của người lãnh đạo cấp phòng. Bài viết chỉ ra một số khó khăn, thách thức...

 • Bài trích


 • Văn Tất Thu (2020-05)

 • Quá trình phát triển từ hành chính công truyền thống sang quản lý công, quản lý công mới và quản lý nhà nước tốt nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển và phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, sự phát triển và sự thay đổi về tên gọi từ mô hình hành chính công truyền thống sang mô hình quản lý công,&#x...