Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Thừa (2020-01)

 • Trong thời gian qua, quyền làm chủ của nhân dân ở nước ta đã được phát huy tốt hơn, thể hiện qua việc tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước được đảm bảo trên thực tế, đem lại hiệu quả trong quản lý nhà nước. Bài viết nêu lên những kết quả đạt được trong việc tăng cường sự tham gia của người dân; kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và những giải pháp tăng ...

 • Bài trích


 • Văn Tất Thu (2020-04)

 • Việc triển khai thực hiện một số chính sách công ở Việt Nam thời gian qua cho thấy còn có sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các nội dung, khó đi vào cuộc sống, gây lãng phí, tốn kém và không phù hợp với năng lực thực thi của địa phương, dẫn đến cản trở sự phát triển đời sống xã hội - mà một trong những nguyên nhân quan trọng là thiếu sự tham gia của người dân vào quá trình xây dự...

 • Bài trích


 • Đặng Xuân Hoan (2020-03)

 • Trên thế giới ngày nay, kinh tế thị trường là mô hình chủ đạo ở hầu hết các nền kinh tế ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Kinh tế thị trường tác động đến hoạch định chính sách công thông qua sự hoạt động và phát huy tác động của các quy luật kinh tế khách quan và các yếu tố đặc trưng của nó. Do vậy, hoạch định chính sách&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Nhật Khanh (2020-04)

 • Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là cách thức hữu hiệu để bảo đảm các quyết định xử phạt được thi hành trên thực tế. Để việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt có tính hợp pháp đòi hỏi người ban hành quyết định cưỡng chế phải có đầy đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Bài viết này phân tích một số vấn đề lý luận, pháp&#...

 • Luận án


 • Lê Thanh Dũng;  Advisor:Đỗ Xuân Tuất, Nguyễn Danh Lợi (2020)

 • Công tác cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước các cấp ở Đồng Tháp được tiến hành thường xuyên, liên tục, có tính kế thừa, có nội dung, hình thức, bước đi, cách làm thích hợp trong từng giai đoạn, với quyết tâm chính trị cao. Song, trong thời kỳ phát triển mới của đất nước nói chung và Đồng Tháp nói riêng, Đảng bộ và chính quyền tỉnh phải tiến hành CCHC một cách quyết liệt, đồng bộ,&#x...

 • Bài trích


 • Đặng Đình Đào (2020-04)

 • Được coi là ngành quan trọng của nền kinh tế, logistics không chỉ đem lại nguồn lợi to lớn đốí với quốc gia, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng và đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế bền vững thời kỳ hội nhập. Làm thế nào để ngành logistics Việt Nam hiện thực hóa nguồn lợi này là bài toán đặt ra cho các cơ quan quản lý, các nhà quản lý nhà nước...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Thị Thủy (2020-07-12)

 • Bài viết trình bày các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền cư trú của công dân, thực trạng, những bất cập vướng mắc của quản lý nhà nước về cư trú trong thực tiễn và đề xuất hướng hoàn thiện.