Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Diệp Thành Nguyên (2020-08)

 • Thi hành án hành chính được quy định tại chương XIX từ Điều 309 đến Điều 315 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Bài viết trình bày khái niệm, thủ tục thi hành án hành chính, những giải pháp&#...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hoàng Quốc Hồng (2020-05)

 • Một trong những hình thức nhằm quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN) chính là ban hành các quyết định hành chính. Hình thức này được coi là hoạt động trung tâm của hoạt động quản lý hành chính. Bài viết khái quát về khái niệm, vai trò và những yêu cầu về soạn thảo nghị định - một loại quyết định hành chính quy phạm, từ đó giúp nâng cao chất lượng của nghị định trong quản lý hành ...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Diễm (2021-02-18)

 • Bài viết trình bày sự cần thiết của việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở Việt Nam và thực trạng về dịch vụ công trực tuyến hiện nay. Từ đó chỉ ra những thách thức và giải pháp khuyến nghị đối với chính sách, cơ sở hạ tầng và nguồn lực để phát triển dịch vụ công trực tuyến ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Trần Văn Sang (2020-10-25)

 • Trong những năm qua tình hình khiếu kiện trong lĩnh vực đất đau có chiều hướng gia tăng với tính chất phức tạp. Nhận diện các dạng vi phạm trong giải quyết án hành chính liên quan đến đất đai có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước cũng như đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết án hành chính liên quan đến đất đai. Bài viết đã phân tích tình hình thực&#x...

 • Bài trích


 • Vũ Việt Hà (2020-10)

 • Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp,hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, một đội ngũ công chức có đủ năng lực và phẩm chất hoàn thành nhiệm vụ không chỉ là mục tiêu chung của Nhà nước, mà tất cả các bộ, ngành trong bộ máy nhà nước đều đang cố gắng, nỗ&...

 • Bài trích


 • Trần Thị Minh Tuyết (2018-04)

 • Từ mấy thập kỷ qua, công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành phương tiện trọng yếu để nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của nhà nước, sức cạnh tranh của nền kinh tế và sức hấp dẫn của một quốc gia. Hiện nay việc xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT) đã trở thành xu thế tất yếu của mọi quốc gia trong quá trình hội nhập. Ở Việt Nam, yêu cầu cải cách hành chính càng làm vấn đề x...