Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Bùi Thị Đào, Hoàng Thị Lan Phương (2019-12)

 • Bài viết phân tích khái quát nội dung, ý nghĩa của các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, bình luận và đưa ra một số kiến nghị nhằm bảo đảm tính thống nhất của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính để thể hiện nhất quán nội dung, tinh thần của các nguyên tắc xử phạt và thuận tiện khi xử phạt vi phạm hành chính t...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Việt, Đào Thùy Linh (2019-04)

 • Bài viết phân tích một số tiêu chí để phân biệt vi phạm hành chính nhiều lần và thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, giúp cho việc áp dụng pháp luật của người có thẩm quyền thực thi công vụ đảm bảo tính chính xác, đúng đắn. Bên cạnh đó, tác giả bài viết cũng đưa ra quan điểm về việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp một đối tượng thực hiện nhiều lần&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Nhật Khanh, Đặng Thị Phương Ngọc (2020-04)

 • Bài viết phân tích các vấn đề lý luận về hình thức phạt tiền, thực trạng quy định pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng hình thức phạt tiền, chỉ ra một số bất cập và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

 • Bài trích


 • Văn Tất Thu (2020-05)

 • Quá trình phát triển từ hành chính công truyền thống sang quản lý công, quản lý công mới và quản lý nhà nước tốt nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển và phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, sự phát triển và sự thay đổi về tên gọi từ mô hình hành chính công truyền thống sang mô hình quản lý công,&#x...

 • Luận án


 • Lê Thanh Dũng;  Advisor:Đỗ Xuân Tuất, Nguyễn Danh Lợi (2020)

 • Công tác cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước các cấp ở Đồng Tháp được tiến hành thường xuyên, liên tục, có tính kế thừa, có nội dung, hình thức, bước đi, cách làm thích hợp trong từng giai đoạn, với quyết tâm chính trị cao. Song, trong thời kỳ phát triển mới của đất nước nói chung và Đồng Tháp nói riêng, Đảng bộ và chính quyền tỉnh phải tiến hành CCHC một cách quyết liệt, đồng bộ,&#x...