Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, UNDP Việt Nam; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2014-3)

 • PAPI 2013 là khảo sát năm thứ ba liên tiếp trên phạm vi toàn quốc, dựa trên trải nghiệm của 13.892 người dân được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ tất cả 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. PAPI năm 2013 chứa đựng nhiều thông điệp chính sách đáng lưu ý, cũng chỉ ra những thách thức chính đối với các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

 • Báo cáo


 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, UNDP Việt Nam; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2015-4)

 • Báo cáo PAPI 2014 là kết quả nghiên cứu và khảo sát năm thứ tư liên tiếp trên phạm vi toàn quốc của chương trình nghiên cứu PAPI thường niên, dựa trên trải nghiệm của 13.552 người dân được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ tất cả 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Tập trung trình bày kết quả rà soát lại phương pháp luận và quá trình thực hiện khảo sát từ khâu ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Duy Dũng (2019-07)

 • Khủng hoảng tài chính tiền tệ 1997-1998 đã khiến nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Indonesia chao đảo. Song, với sự nỗ lực của chính phủ và người dân, Indonesia đã nhanh chóng phục hồi nền kinh tế, ổn định chính trị và tiến hành cải cách quyết liệt trên các lĩnh vực chủ yếu, trong đó có hành chính công. Nhờ đó, từ năm 2000 đến nay, kinh tế Indonesia đã lấy lại đã tăng trưởng ổn ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2015)

 • Hội nhập quốc tế và Cộng đồng ASEAN là xu hướng mang tính tất yếu của các nước khu vực Đông Nam Á. Những giá trị chung của hội nhập đòi hỏi mỗi quốc gia phải tự đổi mới để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó hiện đại hóa khu vực công và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước được xem là giải pháp căn bản. Thực tiễn này y...

 • Báo cáo


 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (2013)

 • Báo cáo PAPI gồm: Chương 1 bàn về xu thế biến đổi hiệu quả quản trị và hành chính công cấp quốc gia qua ba năm từ 2011 đến 2013. Chương 2 giới thiệu những phân tích ban đầu và mang tính sáng tạo về mức độ công bằng trong đảm bảo chất lượng quản trị và hành chính công cho các nhóm dân cư khác nhau ở từng địa phương. Chương 3 cung cấp kết quả tổng hợp và phân tích từ Chỉ s...

 • Báo cáo


 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, VFF-CRT; Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (2014)

 • Báo cáo PAPI 2014 là kết quả nghiên cứu và khảo sát năm thứ tư liên tiếp trên phạm vi toàn quốc của chương trình nghiên cứu PAPI thường niên, dựa trên trải nghiệm của 13.552 người dân được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ tất cả 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Tính từ năm đầu triển khai thí điểm (2009) tới nay, đã có gần 61.000 lượt người dân trên toàn lãnh&#x...